Zarządzenie nr 0050.69.2021Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 18 października 2021w sprawie sprawie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony w Gminie Dąbrowa Chełmińska.

Zarządzenie nr 0050.69.2021
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 18 października 2021


w sprawie sprawie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony w Gminie Dąbrowa Chełmińska.


Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7, art. 4 ust.2 pkt.6, art. 139 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 168 ust.
1 - 3, art. 171 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372), § 3 pkt 5rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółów zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw,powiatów i gmin (Dz.U. z 2002 r. Nr 96 poz. 850), § 2 ust.2 oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 roku w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz.U. z 1993 r. Nr 91 poz. 421) zarządzam, co następuje:

     § 1. Ustalam „Program szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony na lata 2021 – 2025 w Gminie Dąbrowa Chełmińska”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

    § 2. Organizowanie szkolenia ludności, w tym pracowników Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej i jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa Chełmińska  w zakresie powszechnej samoobrony wykonać należy w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności oraz zasad określonych w Programie.
 
       § 3. Szkolenia  realizowane  będą  w  ramach zajęć podstawowych, prowadzonych w formie samokształcenia w miejscu pracy lub miejscu zamieszkania.
           
      § 4. Zobowiązuję  kierowników referatów Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
i  dyrektorów  jednostek  organizacyjnych Gminy Dąbrowa Chełmińska  do  przeprowadzenia  szkoleń pracowników z zakresu powszechnej samoobrony.
 
     § 5. Wykonanie  niniejszego  zarządzenia  powierza się  Sekretarzowi  Gminy  Dąbrowa Chełmińska.
 
      § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


plik do pobrania (26kB) word

 

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (20 października 2021, 13:06:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 87