Zarządzenie nr 0050.46.2020WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 8 lipca 2021w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2022 rok przypadających na poszczególne sołectwa

Zarządzenie nr 0050.46.2020
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 8 lipca 2021


w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2022 rok przypadających na poszczególne sołectwa

          Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301), art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz Uchwałą Nr XXXVII.331.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska środków stanowiących fundusz sołecki, zarządzam co następuje: 
 
§ 1. 1.  Wysokość środków funduszu sołeckiego na 2022 rok wynosi:
1) sołectwo Bolumin -  33 119,98 zł
2) sołectwo Borki -  27 306,65 zł
3) sołectwo Czarże -  53 333,30 zł
4) sołectwo Czemlewo  -  30 453,31 zł
5) sołectwo Dąbrowa Chełmińska -  53 333,30 zł
6) sołectwo Gzin -  42 026,64 zł
7) sołectwo Janowo -  26 613,32 zł
8) sołectwo Mozgowina -  14 559,99 zł
9) sołectwo Nowy Dwór -  37 119,98 zł
10) sołectwo Ostromecko -  53 333,30 zł    
11) sołectwo Otowice -  33 493,31 zł
12) sołectwo Rafa -  20 319,99 zł
13) sołectwo Reptowo -  18 506,66 zł
14) sołectwo Strzyżawa -  26 293,32 zł
15) sołectwo Wałdowo Królewskie -  43 786,64 zł
       Ogółem:  513 599,69 zł    
 
            2. Szczegółowe wyliczenie kwot określonych w ust. 1 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
        § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.46.2021
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 8 lipca 2021 r.
 
 
 
Dochody bieżące za 2020 rok                    44 880 007,16 zł
 
Liczba mieszkańców gminy                        8415*
 
                   Dochody bieżące
Kb =   ---------------------------------------   = 5 333,33 zł
               Liczba mieszkańców gminy
 
 
Wysokość funduszu sołeckiego na 2022 rok
 


 
 * Liczba mieszkańców gminy - stan na 31.12.2020 r. wg danych GUS
**Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw - stan na dzień 30.06.2021 r.
*** Wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb
 
 

metryczka


Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (12 lipca 2021, 10:04:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179