Zarządzenie nr 0050.47.2021WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 8 lipca 2021w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.20.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przeniesienia sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Dąbrowie Chełmińskiej

Zarządzenie nr 0050.47.2021
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 8 lipca 2021


w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.20.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przeniesienia sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Dąbrowie Chełmińskiej

Na podstawie  art. 6 ust.1-3  oraz  art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U z 2021, poz.709),  zarządzam co następuje:
 
§ 1. Uchyla się zarządzenie nr 0050.20.2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przeniesienia sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenie powierza się Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (8 lipca 2021, 13:31:44)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 172