Strona główna  >  Zarządzenia  >  2019

Zarządzenie nr 0050.80.2019
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 października 2019


w sprawie zasad przyznawania refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej wykonującym pracę na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Na podstawie art. 2379 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) w związku z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. nr 148, poz. 973) zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Pracownikom Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska, zatrudnionym na stanowiskach związanych z obsługą monitora ekranowego przysługuje refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, jeżeli w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej otrzymają orzeczenie lekarskie (zaświadczenie) od lekarza medycyny pracy sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną pracowników Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska, potwierdzające konieczność używania okularów korygujących wzrok do pracy z monitorem ekranowym.

2. Przez obsługę monitora ekranowego rozumie się również obsługę laptopa.

3. Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przysługuje, jeżeli pracownik użytkuje podczas pracy monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy tj. co najmniej 4 godziny dziennie.

§ 2. 1. Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przysługuje pracownikowi do wysokości 400,00 zł. (słownie: czterysta złotych) brutto, nie częściej, niż raz na dwa lata licząc od daty ostatniej refundacji kosztów.

2. W przypadku, gdy wartość faktury lub rachunku będzie niższa od kwoty wymienionej w ust.1, wówczas refundacja kosztów przysługuje do wysokości kwoty określonej na przedłożonej przez pracownika fakturze/rachunku.

§ 3. 1. Podstawą zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok jest złożenie przez pracownika pisemnego wniosku, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pracownik obowiązany jest dołączyć:

1) kopię orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w § 1;
2) dokument (faktura lub rachunek) potwierdzający poniesienie wydatku na zakup okularów korygujących wzrok, wystawiony na pracownika.

3. Fakt korzystania przez pracownika z monitora ekranowego w wymiarze określonym w § 3 potwierdza na wniosku Sekretarz Gminy.

§ 4. Zamiennie do okularów korygujących wzrok dopuszcza się refundację kosztu zakupu soczewek kontaktowych, stosując odpowiednio § 1 - 3 niniejszego zarządzenia.

§ 5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów korygujących wzrok, których zakup został dofinansowany przez pracodawcę, pracodawca nie ponosi kosztów zakupu nowych.

§ 6. Traci moc Zarządzenie nr 0152-1/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty oraz zasad przyznawania dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.


Uzasadnienie:

Stosownie do § 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ustala się zasady dofinansowania zakupu okularów korygujących do pracy przy monitorze ekranowym w celu zapewnienia profilaktyki zdrowotnej pracowników.


Zarządzemie do pobrania - kliknij (71kB) pdf


Opublikował: Szymon Kalawski (18 listopada 2019, 13:19:55)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (18 listopada 2019, 15:29:08)
Zmieniono: korekta układu strony

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 88

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij