Zarządzenie nr 0050.81.2019Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 31 października 2019w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2019 r. dla pracowników Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zarządzenie nr 0050.81.2019
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 31 października 2019


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2019 r. dla pracowników Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska

            Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) zarządza się, co następuje:

            § 1. Ustalam dzień 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej za odpracowaniem w dniu 6 grudnia 2019 r. w godzinach od 13:00 do 15:30 oraz w dniu 7 grudnia 2019 r. w godzinach od 7:30 do 15:30.

            § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (18 listopada 2019, 13:16:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182