Strona główna  >  Zarządzenia  >  2019

Zarządzenie nr 0050.77.2019
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 21 października 2019


w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 3 oraz 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Powołuję stałą Komisję Przetargową, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie:

 1. Mariusz Buliński - przewodniczący Komisji;

 2. Małgorzata Kopaczewska - pierwszy z-ca przewodniczącego Komisji;

 3. Krystian Blamowski - drugi z-ca przewodniczącego Komisji;;

 4. Aneta Lewandowska - członek;

 5. Beata Zielińska - członek;

 6. Dorota Kraska-Wadych - członek;

 7. Barbara Piórkowska - członek;

 8. Katarzyna Ostrowska - członek;

 9. Joanna Łukasik - członek;

 10. Anna Gworek - członek;

 11. Katarzyna Lewandowska - członek;

 12. Sylwia Szóstakowska - członek;

 13. Hanna Kociniewska - członek.

2. Komisja wykonuje swoje czynności w składzie co najmniej 3-osobowym wskazanym przez jej przewodniczącego lub jednego z zastępców przewodniczącego.

3. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności lub w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, pracami Komisji kieruje odpowiednio pierwszy lub drugi zastępca przewodniczącego, wskazany w niniejszym zarządzeniu.

4. W pracach Komisji uczestniczy przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Komisji, o których mowa w § 1 pkt. 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zadaniem Komisji jest przeprowadzanie procedur przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z regulaminem pracy Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska.

2. Komisja podejmuje czynności w oparciu o zapisy Zarządzeń Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska:

 • nr 0050.34.2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska;

 • nr 0050.50.2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 0050.53.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Opublikował: Szymon Kalawski (22 października 2019, 08:12:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij