Zarządzenie nr 0050.101.2016WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 30 grudnia 2016zmieniająca zarządzenie w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy, jednostkach OSP i Radach Sołeckich.

Zarządzenie nr 0050.101.2016
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 30 grudnia 2016


zmieniająca zarządzenie w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy, jednostkach OSP i Radach Sołeckich.

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 września I994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1047) oraz § 12 ust. 3 Zarządzenia Nr 0050.82.2012 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz Zarządzenia Nr 0050.90.2016 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 października 2016r. zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustęp 2 § 2 otrzymuje brzmienie:
,.2. Do zespołów spisowych powołuję następujące osoby:
zarządzenie - klinknij, aby pobrać (82kB) pdf

metryczka


Opublikował: Barbara Gandziarowska (4 stycznia 2017, 15:28:08)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (11 stycznia 2018, 15:37:20)
Zmieniono: zmiana układu strony

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 632