Zarządzenie nr 0050.69.2016Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 24 sierpnia 2016w sprawie Odwołania Pani Elżbiety Galant ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej

Zarządzenie nr 0050.69.2016
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 24 sierpnia 2016


w sprawie Odwołania Pani Elżbiety Galant ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. a) w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), w związku ze złożonym przez Panią Elżbietę Galant  wnioskiem z dnia 25.05.2016 r., postanawiam:

   § 1
Odwołać Panią Elżbietę Galant ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej z dniem 26 sierpnia 2016 r.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Pani Elżbieta Galant pismem z dnia 25.05.2016 r., złożyła wniosek o rozwiązanie stosunku pracy oraz odwołanie ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej z dniem 26 sierpnia 2016 r.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole/przedszkolu lub placówce odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.


zarządzenie-plik do pobrania (241kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: kierownik ZOS
Opublikował: Jan Wiatrowswki (25 sierpnia 2016, 09:49:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 478