Zarządzenie nr 0050.80.2015Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 12 listopada 2015w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2016

Zarządzenie nr 0050.80.2015
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 12 listopada 2015


w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2016

zarządza się co następuje:

§1
 1. Przyjąć założenia do projektu budżetu na rok 2016 wraz z Załącznikami do projektu budżetu od Nr 1 do Nr 13 wraz z objaśnieniami

  a) dochody budżetowe         26 313 092,49 zł
  b) wydatki budżetowe          26 617 092,49 zł
  c) planowany deficyt                 304 000,00 zł

 2. Ustalić źródło finansowania deficytu budżetowego:
  - pożyczka z WFOŚiGW
 3. Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2016 - 2026 wraz z Załącznikami do projektu WPF od Nr 1 do Nr 2 wraz z objaśnieniami.
§2

Przedłożyć Projekt Uchwały Budżetowej wraz z objaśnieniami do projektu budżetu oraz Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami Radzie Gminy Dąbrowa Chełmińska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

pełna treść zarządzenia wraz z uzasadnieniem - kliknij, aby pobrać (38kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (12 listopada 2015, 15:56:46)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (13 listopada 2015, 12:36:18)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 434