Zarządzenie nr 0050.66.2015WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 21 sierpnia 2015w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji ds. Referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r.

Zarządzenie nr 0050.66.2015
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 21 sierpnia 2015


w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji ds. Referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r.


Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm. ) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. Powołuje się następujących operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji ds. Referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r.:
1) Obwodowa Komisji Wyborcza nr 1 w Boluminie                        - Małgorzata Kopaczewska,
2). Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Czemlewie                     - Rafał Drążyk,
3) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Gzinie                             - Małgorzata Sadurska,
4) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Wałdowie Królewskim   - Katarzyna Ostrowska,
5) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Ostromecku                    - Tomasz Fader,
6) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Ostromecku                    - Tomasz Fader,
7) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Czarżu                            - Krystyna Taflińska,
8) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 w Czarżu                            - Krystyna Taflińska,
9) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Dąbrowie Chełmińskiej  - Sławomir Rzemek,
10) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Dąbrowie Chełmińskiej -Sławomir Rzemek.
 
            2. Szczegółowy zakres czynności operatorów zostanie określony w umowie na wykonywanie zadań operatora w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r.
 
            § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Gminnemu Koordynatorowi ds. obsługi informatycznej oraz Pełnomocnikowi Wójta ds. referendum.
 
            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  _______________________________________________________________________________________
   postać dokumentu - skan do pobrania (37kB) pdf
 
 
 

metryczka


Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (21 sierpnia 2015, 12:57:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 388