Zarządzenie nr 0050.65.2015WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 19 sierpnia 2015w sprawie powierzenia Pani Beacie Prietz stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku.

Zarządzenie nr 0050.65.2015
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 19 sierpnia 2015


w sprawie powierzenia Pani Beacie Prietz stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku.

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 i art. 47 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 36a ust. 1, 2 i 13 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami zarządzam, co następuje:


§ 1.  Powierzam  Pani Beacie Prietz stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku na okres od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2015 r.

___________________________________________________________________________________
  postać dokumentu - skan do pobrania (34kB) pdf

metryczka


Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (20 sierpnia 2015, 15:48:47)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (21 sierpnia 2015, 21:31:14)
Zmieniono: korekta czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 369