Zarządzenie nr 0050.55.2012Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 18 lipca 2012w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w związku z wnioskami złożonymi przez:

Zarządzenie nr 0050.55.2012
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 18 lipca 2012


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w związku z wnioskami złożonymi przez:

  1. Panią Monikę Szydło – nauczyciela – praca z uczniami niepełnosprawnymi nauczanymi indywidualnie w Zespole Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej.

  2. Panią Agnieszkę Kempa – nauczyciela historii w Zespole Szkół im. Celestyna Kamińskiego
    w Dąbrowie Chełmińskiej.
Na podstawie art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), a także w oparciu o § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zmianami) z a r z ą d z a m, co następuje :
 
§ 1.

W celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, w związku z wnioskami złożonymi przez, Panią Monikę Szydło oraz Panią Agnieszkę Kempa, powołuję komisję egzaminacyjną w składzie :
 
  1. Pani Małgorzata Sadurska - przedstawiciel organu prowadzącego /przewodniczący/,
  2. Pani Bogna Łoś - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. Pani Jolanta Romanowska - Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej, (upoważnienie nr ZS 43120/38/2012 z dnia 13.07.2012 r)
  4. Pani Elżbieta Kosińska - ekspert,
  5. Pani Małgorzata Szczepanek - ekspert.
 
 
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

skan dokumentu (26kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (18 lipca 2012, 11:12:14)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (18 lipca 2012, 11:48:31)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1740