Zarządzenie nr 0050.70.2023WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 29 września 2023zmieniające Zarządzenie nr 0050.55.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Zarządzenie nr 0050.70.2023
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 29 września 2023


zmieniające Zarządzenie nr 0050.55.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Na podstawie art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), zarządzam co następuje:
            
    § 1. W zarządzeniu Nr 0050.55.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska zmienia się załącznik nr 2 do zarządzenia, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
    § 2. Uchyla się zarządzenie Nr 0050.79.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 września 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.55.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
     § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska oraz inspektorowi do spraw oświaty.
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 października 2023 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
Załącznik do zarządzenia Nr 0050.70.2023 
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 29.09.2023 r.
 
WYKAZ MIEJSC ZBIÓRKI UCZNIÓW DOWOŻONYCH DO SZKÓŁ
NA TERENIE GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA.

 
I. Zespół Szkół w Czarżu:
1)  Rafa 1;
2)  Rafa 2;
3)  Rafa 3;
4)  Rafa 4;
5)  Rafa 5;
6)  Słończ 1;
7)  Słończ 2;
8)  Czarże Świetlica;
9)  Czarże 1 ul. Bałtycka;
10) Czarże 2 skrzyżowanie ul Chełmińskiej z ul. Łęcką;
11) Czarże 3 ul. Wiślana;
12) Czarże 4 ul. Wiślana;
13) Czarże 5– parking szkolny - docelowy do szkoły;
14) Dębowiec 1 skrzyżowanie Borki przystanek komunikacji publicznej;
15) Dębowiec 2;
16) Dębowiec 3;
17) Dębowiec 4.

II. Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej:
1)  Gzin 1 ul. Bohaterów;
2)  Gzin 2 skrzyżowanie ul. Bohaterów z ul. Długą;
3)  Gzin 3 ul. Długa - Remiza OSP;
4)  Gzin 4 skrzyżowanie ul. Długiej z ul. Lipową;
5)  Gzin 5 skrzyżowanie ul. Długiej z ul. Okrężną;
6)  Gzin ul. Długa - przejazd kolejowy;
7)  Gzin 6 ul. Bydgoska przystanek komunikacji publicznej;
8)  Gzin 7 ul. Lipowa;
9)   Otowice 1 skrzyżowanie ul. Szkolna z ul. Dębową;
10)  Otowice 2 skrzyżowanie koło krzyża;
11)  Dąbrowa Chełmińska 1 skrzyżowanie ul. Chełmińska z ul. Szkolną;
12)  Dąbrowa Chełmińska 2 wjazd na ul. Dworcową od strony Wałdowa Królewskiego;
13)  Dąbrowa Chełmińska 3  – docelowy do szkoły ul. Sportowa;
14)  Boluminek 1 skrzyżowanie ul. Dąbrowskiej z ul. Akacjową i ul. Kościelną;
15)  Bolumin 1 skrzyżowanie ul. Dąbrowskiej z ul. Polną;
16)  Bolumin 2 skrzyżowanie ul. Dąbrowskiej z ul. Słoneczną;
17)  Bolumin 3 skrzyżowanie ul. Słonecznej z ul. Polną ;
18)  Wałdowo Królewskie 1 skrzyżowanie ul. Słonecznej z ul. Długą;
19)  Wałdowo Królewskie 2 ul. Długa koło budynku szkolnego;
20)  Wałdowo Królewskie 3 skrzyżowanie ul. Długiej z ul. Strażacką i Osiedlową;
21)  Dolne Wałdowo skrzyżowanie ul. Długiej z ul. Leśną;
22)  Czemlewo 1;
23)  Czemlewo 2;
24)  Czemlewo 3;
25)  Czemlewo 4;
26)  Czemlewo 5;
27)  Janowo 1;
28)  Janowo 2.

III. Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku:
1)  Nowy Dwór 1 przystanek komunikacji publicznej;
2)  Nowy Dwór 2 Osiedle Kąty;
3)  Reptowo przy działkach;
4)  Reptowo 1 koło świetlicy;
5)  Strzyżawa 1 przystanek komunikacji publicznej;
6)  Ostromecko Zabasta przystanek komunikacji publicznej;
7)  Ostromecko 1 – parking przy Pałacu docelowy do szkoły;
8)  Ostromecko 2 – parking przy świetlicy docelowy do szkoły;
9)  Mozgowina 1 – skrzyżowanie z drogą polną;
10) Mozgowina 2.
 

metryczka


Odpowiada za treść: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (2 października 2023, 16:34:30)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117