Zarządzenie nr 0050.69.2023WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 28 września 2023w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej

Zarządzenie nr 0050.69.2023
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 28 września 2023


w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) zarządzam, co następuje:
                                                                                                                             
    § 1. Powierzam Panu Marcinowi Smykowskiemu, zam. Bydgoszcz, pełnienie obowiązków Dyrektora Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej od dnia 29 września 2023 r. do czasu wyłonienia w drodze konkursu Dyrektora Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
    § 2. Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

metryczka


Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (29 września 2023, 14:20:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 103