Zarządzenie nr 0050.67.2023WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 26 września 2023w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zarządzenie nr 0050.67.2023
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 26 września 2023


w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Na podstawie § 6 ust. 1 uchwały nr 63/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. zarządza się, co następuje:
 
     § 1. 1.  Powołuję następujących operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:
 
1) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Boluminie - Małgorzata Kopaczewska;
2) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Czemlewie - Sylwia Szóstakowska;
3) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Gzinie - Małgorzata Sadurska;
4) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Wałdowie Królewskim - Jakub Serocki;
5) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Ostromecku - Julia Kisiel;
6) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Ostromecku - Julia Kisiel;
7) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Czarżu - Jakub Szczęsny;
8) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 w Czarżu - Jakub Szczęsny;
9) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Dąbrowie Chełmińskiej - Maria Kraska;
10) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Dąbrowie Chełmińskiej - Maria Kraska;
11) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Strzyżawie - Anna Gworek.
 
     2.  Zadania operatorów  informatycznej  obsługi  obwodowych  komisji wyborczych  określa  załącznik  nr 2  do  uchwały nr 63/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 
    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
    § 3. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z § 6 ust. 1 uchwały Nr 63/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., wójt zapewnia  obsługę informatyczną obwodowej komisji wyborczej w ramach zadań zleconych gminie, powołując w tym celu operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.

metryczka


Odpowiada za treść: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (26 września 2023, 16:55:53)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 130