Zarządzenie nr 0050.40.2023WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 30 maja 2023w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Dąbrowa Chełmińska za rok 2022

Zarządzenie nr 0050.40.2023
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 30 maja 2023


w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Dąbrowa Chełmińska za rok 2022

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) zarządza się, co następuje:
 
     § 1. Przedstawia się raport o stanie Gminy Dąbrowa Chełmińska za rok 2022 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
     § 2. Raport, o którym mowa w § 1 podlega przedłożeniu Radzie Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia - kliknij, aby pobrać (2950kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (31 maja 2023, 09:24:07)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 131