Zarządzenie nr 0050.37.2023Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 25 maja 2023w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej i zasad gospodarki drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

Zarządzenie nr 0050.37.2023
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 25 maja 2023


w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej i zasad gospodarki drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 poz. 120 i 295) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska:
1)  instrukcję kasową i zasady gospodarki drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej - załącznik Nr 1 do zarządzenia,
2) wykaz osób upoważnionych do dysponowania środkami pieniężnymi i zatwierdzania dowodów kasowych oraz wzory podpisów - załącznik Nr 2 do zarządzenia,
3) oświadczenie o zapoznaniu się z instrukcją obsługi terminala płatniczego – załącznik Nr 3 do zarządzenia.
 
§ 2. Nadzór nad wykonaniem postanowień zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
 
§ 3. Traci moc Zarządzenia Nr 0050.55.2018 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej i gospodarki drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Uzasadnienie
Korzystając z zapisów ustawy o rachunkowości art. 10  ust.1 i 2 Wójt Gminy ustala w formie pisemnej aktualizuje dokumentację związaną z instrukcją kasową i gospodarką drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.

załącznik Nr 1- Instrukcja kasowa i zasady gospodarki drukami ścisłego zarachowania (371kB) pdf
załącznik Nr 2- Wykaz osób (223kB) pdf
załącznik Nr 3- Oświadczenia (177kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Skarbnik Gminy
Opublikował: Sławomir Zieliński (30 maja 2023, 14:57:52)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (31 maja 2023, 14:30:09)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 106