Zarządzenie nr 0050.36.2023WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 17 maja 2023zmieniające Zarządzenie nr 0050.33.2023 0050.33.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie sprzedaży pojazdu będącego własnością Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zarządzenie nr 0050.36.2023
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 17 maja 2023


zmieniające Zarządzenie nr 0050.33.2023 0050.33.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie sprzedaży pojazdu będącego własnością Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), zarządzam co następuje:

    § 1. 1. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.33.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie sprzedaży pojazdu będącego własnością Gminy Dąbrowa Chełmińska otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
     2. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.33.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2023 r. pozostaje bez zmian.
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia - kliknij, aby pobrać (237kB) pdf
 

metryczka


Odpowiada za treść: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (17 maja 2023, 09:50:11)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 331