Zarządzenie nr 0050.35.2023WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 11 maja 2023w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Chełmińskiej

Zarządzenie nr 0050.35.2023
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 11 maja 2023


w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Chełmińskiej

Na podstawie art. 41(1) ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 i 240) zarządzam, co następuje:
 
     § 1. Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Chełmińskiej, w następującym składzie:
- Danuta Ciesińska - przewodnicząca,
- Barbara Kapanowska - sekretarz,
- Iwona Brąszkiewicz - członek,
- Arnold Drążyk - członek,
- Bożena Trzcińska - członek,
- Małgorzata Kopaczewska - członek.
 
     § 2. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.11.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
     
 
Uzasadnienie:
Zmiana w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Chełmińskiej następuje w wyniku złożonej pisemnej rezygnacji przez członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 

metryczka


Odpowiada za treść: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (12 maja 2023, 10:56:29)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 57