Strona główna  >  Uchwały  >  2020

Uchwały z 2020 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 19 (z 19)Uchwała nr XIII.157.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2020-2030

Uchwała nr XIII.156.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020


w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok

Uchwała nr XIII.155.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020


w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Uchwała nr XIII.154.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2020 roku

Uchwała nr XIII.153.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2020 roku

Uchwała nr XIII.152.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2020 roku

Uchwała nr XIII.151.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2020 roku

Uchwała nr XIII.150.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020


w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska na 2020 r.

Uchwała nr XIII.149.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020


przyjęcia Regulaminu Programu Stypendialnego „Cogito”

Uchwała nr XIII.148.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020


w sprawie w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr XIII.147.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020


w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska

Uchwała nr XIII.146.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020


w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2020–2023

Uchwała nr XIII.145.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020


w sprawie przekazania w użytkowanie nieruchomości na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej

Uchwała nr XIII.144.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod działalność handlowo - usługową z dotychczasowym dzierżawcą

Uchwała nr XIII.143.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020


w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w gminie Dąbrowa Chełmińska

Uchwała nr XIII.142.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020


w sprawie współdziałania Gminy Dąbrowa Chełmińska z Miastem Bydgoszcz w zakresie transportu zbiorowego

Uchwała nr XIII.141.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020


w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Dąbrowa Chełmińska

Uchwała nr XIII.140.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

Uchwała nr XIII.139.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok
Uchwały o pozycjach 1 - 19 (z 19)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij