Uchwała nr XLV.413.2022RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 29 czerwca 2022w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 50 ust. 6, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1, 66 i 1079) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLV.413.2022
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 29 czerwca 2022


w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 50 ust. 6, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1, 66 i 1079) uchwala się, co następuje:


   Uchwała do pobrania

XLV.413.2022.doc (69kB) word
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 3679 z dnia 2022-07-08

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (7 lipca 2022, 11:53:03)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (27 lipca 2022, 13:25:23)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 53