Uchwała nr XXXII.303.2021RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 23 czerwca 2021w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok§ 1. W uchwale Nr XXIV.240.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok zmienioną Uchwałą Nr XXVI.254.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXVII.256.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII.271.2021 r. Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXIX.274.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXX.278.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2021 r., Zarządzenie Nr 0050.29.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXI.288.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.35.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 1 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.38.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

Uchwała nr XXXII.303.2021
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 23 czerwca 2021


w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok

§ 1. W uchwale Nr XXIV.240.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok zmienioną Uchwałą Nr XXVI.254.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXVII.256.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII.271.2021 r. Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXIX.274.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXX.278.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2021 r., Zarządzenie Nr 0050.29.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXI.288.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.35.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 1 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.38.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 48 334 293,63 zł zwiększa się  o kwotę       167 404,93 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 48 501 698,56 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie         45 121 665,98 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie     3 380 032,58 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
 
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 50 948 049,44 zł  zwiększa się  o kwotę       167 404,93 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 51 115 454,37 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 44 192 318,85 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18 861 892,96 zł,
b) dotacje w wysokości 2 018 495,81 zł,                                                   
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 6 923 135,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 342 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 317 147,64 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.”.
 
3) § 5. Otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 105 409,81 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 491 654,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
uchwała (77kB) word
załącznik nr 1 (178kB) pdf
załącznik nr 2 (192kB) pdf
załącznik nr 3 (262kB) pdf
załącznik nr 5 (207kB) pdf
załącznik nr 6 (88kB) pdf
załącznik nr 7 (121kB) pdf
załącznik nr 10 (295kB) pdf
załącznik nr 11 (207kB) pdf
załącznik nr 12 (454kB) pdf
załącznik nr 14 (120kB) pdf

 
 
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 3414 z dnia 2021-07-02

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (5 lipca 2021, 12:54:17)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (5 lipca 2021, 13:10:20)
Zmieniono: publikacja Dz.U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 155