Uchwała nr XXX.280.2021Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 28 kwietnia 2021w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF)Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), w związku z uchwałą nr XIX.168.2016 Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska z 23 czerwca 2016 r., uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX.280.2021
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 28 kwietnia 2021


w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF)

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), w związku z uchwałą nr XIX.168.2016 Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska z 23 czerwca 2016 r., uchwala się, co następuje:


§ 1. Mając na uwadze partycypacyjny charakter opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF), zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Komisji Europejskiej, przyjmuje się informacje w sprawie współdziałania Gminy Dąbrowa Chełmińska z Miastem Bydgoszcz oraz pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz działań w brzmieniu załącznika do uchwały.


§ 2. Zobowiązuje się Wójta do przedstawienia opracowanego projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego(SUMP BydOF) podczas sesji Rady Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE


Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP) jest koncepcją, która przyczynia się do osiągania europejskich celów ustalonych przez przywódców UE w zakresie klimatu i energii. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej ma na celu stworzenie miejskiego systemu transportu poprzez spełnienie – jako minimum – następujących celów:

  • Zapewnia wszystkim obywatelom takie opcje transportowe, które umożliwiają dostęp do kluczowych celów podróży i usług,

  • Poprawia stan bezpieczeństwa,

  • Przyczynia się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii,

  • Poprawia wydajność i efektywność kosztową transportu osób i towarów,

  • Wpływa pozytywnie na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią
    dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości.

SUMP jest dokumentem, który przygotowywany jest dla całego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszczy, z pełną diagnozą głównych problemów i wyzwań w zakresie zrównoważonej mobilności, uwzględniając identyfikowane powiązania funkcjonalne, współpracę jednostek samorządu terytorialnego w obszarze organizacyjnym i inwestycyjnym, ukierunkowanym na usprawniające zmiany i działania proklimatyczne.

W związku powyższym opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF) jest zasadne w ramach przygotowania wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz do nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.


Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest zasadne.Załącznik do pobrania (67kB) pdf

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (5 maja 2021, 10:07:02)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (5 maja 2021, 11:03:13)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 100