Uchwała nr XXI.223.2020Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 13 października 2020w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rokNa podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI.223.2020
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 13 października 2020


w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) uchwala się, co następuje:


Treść Uchwały - kliknij, aby pobrać (276kB) pdf

Załącznik nr 1 - Dochody budżetu na 2020 r (kliknij, aby pobrać) (113kB) pdf
Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu na 2020 r. (kliknij, aby pobrać) (162kB) pdf
Załącznik nr 6 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 r. Wydatki. (kliknij, aby pobrać) (130kB) pdf
Załącznik nr 7 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 r. Wydatki. (kliknij, aby pobrać) (119kB) pdf
Załącznik nr 10 - Dotacje udzielone w 2020 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych (kliknij, aby pobrać) (197kB) pdf
Załącznik nr 13 - Plan dochodów i wydatków GPPiRPAw 2020 r. (kliknij, aby pobrać) (144kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4961 z dnia 2020-10-15

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (15 października 2020, 15:23:18)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (21 października 2020, 10:51:31)
Zmieniono: publikacja w dzienniku urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 165