Uchwała nr XX.213.2020Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 30 września 2020w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości CzemlewoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX.213.2020
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 września 2020


w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Czemlewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) uchwala się, co następuje:


§ 1.
W miejscowości Czemlewo nadaje się następujące nazwy ulic:
  1. „Myśliwska” dla części drogi publicznej gminnej Nr 050527C obejmującej działkę nr ewidencyjny 66 obręb Czemlewo;
  2. „Wspólna” dla części drogi publicznej gminnej Nr 050503C obejmującej działkę nr ewidencyjny 59/2 obręb Czemlewo oraz dla drogi wewnętrznej o numerach działek 42/2 i 37/8 obręb Czemlewo;
  3. „Jasna”  dla części drogi publicznej gminnej Nr 050503C obejmującej działki nr ewidencyjny: 64/1 i 11/13 obręb Czemlewo;
  4. „Spacerowa” dla drogi wewnętrznej gminnej obejmującej działkę nr ewidencyjny 62 obręb Czemlewo;
  5. „Ogrodnicza” dla drogi wewnętrznej gminnej obejmującej działkę nr ewidencyjny 18/3 obręb Czemlewo;
  6. „Przy Skarpie” dla drogi wewnętrznej gminnej obejmującej działkę nr ewidencyjny 57/2 obręb Czemlewo;
  7. „Główna” dla części drogi publicznej powiatowej Nr 1601C obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 59/1, 14/5, 39/3, 38/1, 57/1, 32/1, 27/11, 27/8, 27/9, 67/1, 26 obręb Czemlewo;
  8. „Stawowa” dla części drogi publicznej gminnej Nr 050501C obejmującej działkę nr ewidencyjny 63 obręb Czemlewo;
  9. „Polna” części drogi publicznej gminnej Nr 050501C obejmującej działkę nr ewidencyjny 61 obręb Czemlewo;
  10. „Bohaterów” dla części drogi publicznej gminnej Nr 050501C obejmującej działki: nr ewidencyjny 67/3 obręb Czemlewo, nr ewidencyjny 408/2 i nr ewidencyjny 409/1 obręb Czarże, nr ewidencyjny 201 (w części) obręb Gzin Górny.
§2.
Przebieg ulic określonych w § 1 przedstawia załącznik graficzny do uchwały.
 
§3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§4.
Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Nadawanie nazw ulicom i placom zostało zastrzeżone do wyłącznej kompetencji rady gminy.
W związku z intensywną rozbudową wsi Czemlewo zachodzi konieczność nadania nazw istniejącym ulicom w celu uporządkowania przestrzeni i wprowadzenia ułatwienia dla służb ratowniczych. Nadanie nazw ulic zwiększy również bezpieczeństwo mieszkańców oraz sprecyzuje lokalizacją poszczególnych nieruchomości.
Nazwy ulic zostały zaproponowane na zebraniu wiejskim sołectwa Czemlewo w dniu 22.01.2020 r. oraz doprecyzowane na spotkaniu z Radą Sołecką wsi Czarże w dniu 18.02.2020 r.

załącznik graficzny - przebieg ulic (kliknij, aby pobrać) (431kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4676 z dnia 2020-10-02

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (6 października 2020, 15:33:58)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (6 października 2020, 16:43:43)
Zmieniono: publikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 33