Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr X.100.2019
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 17 października 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr III.30.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029 zmienioną Uchwałą Nr IV.48.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r., Uchwałą Nr V.58.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2019 r., Uchwałą Nr VII.83.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr VIII.89.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr IX.98.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie:

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowana jest korektą następujących przedsięwzięć realizowanych w 2019 roku oraz wprowadzeniem nowego projektu.

Korekta następujących przedsięwzięć:

- zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa ul. Bazowej i Krótkiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” na nazwę „Budowa ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 do ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”;

- „Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie” – szacunkowy koszt zadania 1 033 945,00 zł (w 2019 r. 10 500,00 zł, w 2020 r. 1 023 445,00 zł);

- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarże” szacunkowy koszt zadania 463 000,00 zł (w 2019 r. 163 000,00 zł);

- „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” szacunkowy koszt zadania 1 214 507,35 zł (w 2019 r. 2 768,22 zł, w 2020 r. 1 167 781,94 zł);

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarże – Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo” szacunkowy koszt zadania 7 249 020,15 zł (w 2019 r. 4 009 384,31 zł);

- „Przebudowa części ul. Rzemieślniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0 + 430,00 oraz ul. Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ul. Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” szacunkowy koszt zadania 1 530 094,23 zł (w 2019 r. 763 094,23 zł, w 2020 r. 773 000,00 zł);

Nowe przedsięwzięcie:

- „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”. Łączne nakłady finansowe 1 743 298,25 zł (dofinansowanie RPO WKP 2014-2020 - 765 512,50 zł, wpłaty uczestników projektu – 927 785,75 zł, środki własne – 50 000,00 zł). Realizacja projektu w 2020 roku w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.


W WPF dokonano także zmiany kwot dochodów i wydatków wynikających z Uchwały Nr X.99.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019.
Załączniki:

Objaśnienie do WPF (193kB) pdf
Załącznik nr 1 do pobrania (3275kB) pdf
Załącznik nr 2 do pobrania (126kB) pdf


Opublikował: Szymon Kalawski (25 października 2019, 11:15:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 78

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij