Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr X.99.2019
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 17 października 2019


w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr III.29.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia
28 grudnia 201
8 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019 zmienionej Uchwałą Nr IV.47.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 marca 2019 r., Uchwałą Nr V.57.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.24.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VI.70.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.32.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.39.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 maja 2019 r., Uchwałą Nr VII.82.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.46.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.57.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 lipca 2019 r., Uchwałą Nr VIII.88.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.62.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.66.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.67.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.69.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.74.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2019 r., Uchwałą Nr IX.97.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.76.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:


1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 46 755 129,49 zł zwiększa się o kwotę 362 737,86 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 47 117 867,35 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 40 356 784,16 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 6 761 083,19 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;


2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

§ 2.1. Wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 46 755 129,49 zwiększa się o kwotę 362 737,86 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 47 117 867,35 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 38 754 281,33 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 16 641 668,17 zł,

b) dotacje w wysokości 1 537 622,88 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 8 363 586,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

a) dotacje w wysokości 40 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości
6 841 148,94 , zgodnie

z załącznikiem Nr 4.”.


3) § 5. Otrzymuje brzmienie:

§ 5.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 10 580 649,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie

z załącznikiem Nr 8.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Załączniki:
Załącznik nr 1 do pobrania (192kB) pdf
Załącznik nr 2 do pobrania (140kB) pdf
Załącznik nr 3 do pobrania (189kB) pdf
Załącznik nr 4 do pobrania (105kB) pdf
Załącznik nr 6 do pobrania (135kB) pdf
Załącznik nr 7 do pobrania (140kB) pdf


Opublikował: Szymon Kalawski (25 października 2019, 11:10:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 89

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij