Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr IX.91.2019
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 2 października 2019


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałdowie Królewskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:   § 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wałdowie Królewskim bezterminowej umowy użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Chełmińska oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 95/2 o powierzchni 0,0200 ha oraz 14/1 o powierzchni 0,1000 ha, zabudowanych budynkiem remizy strażackiej wraz z salą OSP w miejscowości Wałdowo Królewskie, obręb Wałdowo Królewskie.
 
   § 2.  Traci moc uchwała nr XLV.404.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałdowie Królewskim. 
 
   § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
   § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
Uzasadnienie:
 
 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, oddawania w użyczenie lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Natomiast art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd.
W celu uregulowania stanu użytkowania obiektów oraz pomieszczeń zajmowanych przez w/w jednostkę OSP, proponuje się podjęcie stosownej uchwały.
Ponieważ działalność prowadzona przez w/w podmiot ma charakter ciągły i wymaga odpowiednio długiego czasu dysponowania nieruchomościami, proponuje się oddanie ich w użyczenie na czas nieokreślony.
Proponowany termin zawarcia umowy na czas nieokreślony przekracza termin dłuższy niż 3 lata, dlatego zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy o samorządzie gminnym wymagane jest podjęcie uchwały.

Opublikował: Barbara Piórkowska (8 października 2019, 13:06:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij