Uchwała nr I.9.2018Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 23 listopada 2018w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), § 28 ust. 1 pkt 3 i 4 Uchwały nr XLVI.417.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 5472) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr I.9.2018
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 23 listopada 2018


w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), § 28 ust. 1 pkt 3 i 4 Uchwały nr XLVI.417.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 5472) uchwala się, co następuje:


§ 1.
1. Powołuje się skład osobowy Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Powołuje się skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. 
Przedmiot działania komisji wymienionych w § 1 niniejszej uchwały określa Statut Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska, rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając ich skład osobowy.


treść załącznika nr 1
SKŁAD  OSOBOWY
KOMISJI  BUDŻETU, ROLNICTWA, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA:

1. Gabriel Zukierski
2. Bożena Tomaszewska
3. Anna Kuter
4. Bożena Kuzioła
5. Mieczysław Siewert
treść załącznika nr 2
SKŁAD  OSOBOWY
KOMISJI  OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA:

1. Dawid Pałczyński
2. Dawid Baranowski
3. Karol Morgut
4. Elżbieta Galant
5. Ryszard Kaczor

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (30 listopada 2018, 12:57:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 227