Uchwała nr I.8.2018Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 23 listopada 2018w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa ChełmińskaNa podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), § 38 ust. 1 pkt 2 Uchwały nr XLVI.417.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 5472) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr I.8.2018
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 23 listopada 2018


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), § 38 ust. 1 pkt 2 Uchwały nr XLVI.417.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 5472) uchwala się, co następuje:


§ 1.
Powołać Komisję Rewizyjną w następującym składzie:
1) Marek Kuśmierek,
2) Karol Szczęsny,
3) Sławomir Szydło,
4) Beata Niedziela,
5) Michał Bulczak.
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 i art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska Rada Gminy kontroluje działalność wójta gminy, gminnych jednostek pomocniczych w tym celu powołuje Komisje Rewizyjną oraz ustala jej skład osobowy .
W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (30 listopada 2018, 12:52:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 201