Uchwała nr I.6.2018Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 23 listopada 2018w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Dąbrowa ChełmińskaNa podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) oraz § 13 ust. 2 Uchwały nr XLVI.417.2018 Rady Gmi-ny Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 5472) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr I.6.2018
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 23 listopada 2018


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) oraz § 13 ust. 2 Uchwały nr XLVI.417.2018 Rady Gmi-ny Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 5472) uchwala się, co następuje:


§ 1.
Dokonuje się wyboru:
-  Anny Kuter
-  Mieczysława Siewerta
do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczących Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy wybiera ze swojego grona wiceprzewodniczących rady gminy w głosowaniu tajnym.

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (30 listopada 2018, 12:46:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 203