Uchwała nr XVI.114.2015RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 30 grudnia 2015w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2016..

Uchwała nr XVI.114.2015
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2016.

.
uchwała - kliknij tutaj (99kB) pdf
objaśnienia do uchwały (1703kB) pdf
załacznik 1 - dochody budżetu na rok 2016 (379kB) pdf
załacznik 2 - wydatki budżetu na rok 2016 (1621kB) pdf
załącznik 3 - zadania inwestycyjne na 2016 (183kB) pdf
załącznik 4 -wydatki na programy ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych (65kB) pdf
załącznik 5 - przychody i rozchody budzetu w 2016r. (32kB) pdf
załącznik 6 - plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 dochody (465kB) pdf
załącznik 7 - plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 wydatki (276kB) pdf
załącznik 8 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016. (157kB) pdf
załącznik 9 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2016. (24kB) pdf
załącznik 10 - dotacje celowe udzielone w 2016 roku podmiotom należącym do sekrta finansów publicznych. (63kB) pdf
załącznik 11 - dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środkowiska w 2016 (34kB) pdf
zalacznik 12 - fundusz sołecki na 2016 rok (270kB) pdf
załącznik 13 - plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (73kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
174 z dnia 2016-01-11

metryczka


Opublikował: Barbara Gandziarowska (8 stycznia 2016, 08:39:12)

Ostatnia zmiana: Barbara Gandziarowska (28 stycznia 2016, 10:11:57)
Zmieniono: publikacja DZ.U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 503