Uchwała nr XI/76/03 (ZMIENIONA)Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 29 grudnia 2003w sprawie zmian granic Sołectw Dabrowa Chełmińska: Czarże, Czemlewo, Dąbrowa Chełmińska, Nowy Dwór, Otowice, Wałdowo Królewskie.Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 ze zmianami) oraz par. 8 ust. 2 Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska (Uchwała Nr III/21/02 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30.12.2002 r. - Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 roku,Nr 4, poz. 65) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami zainteresowanych jednostek pomocniczych Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Uchwała nr XI/76/03 (ZMIENIONA)
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 29 grudnia 2003


w sprawie zmian granic Sołectw Dabrowa Chełmińska: Czarże, Czemlewo, Dąbrowa Chełmińska, Nowy Dwór, Otowice, Wałdowo Królewskie.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 ze zmianami) oraz par. 8 ust. 2 Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska (Uchwała Nr III/21/02 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30.12.2002 r. - Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 roku,Nr 4, poz. 65) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami zainteresowanych jednostek pomocniczych Gminy Dąbrowa Chełmińska.


POSTAĆ DOKUMENTU (pliki do pobrania):
UCHWAŁA NR XI/76/03 (355kB) jpg

ZMIENIONA UCHWAŁĄ NR XXXI.276.2013 RADY GMINY Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 27, poz. 350 z dnia 2004-03-04

metryczka


Opublikował: Dorota Kraska (3 sierpnia 2005, 11:05:32)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (29 października 2013, 17:18:16)
Zmieniono: dodanie informacji o zmianie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2773