Uchwała nr XXXVI/291/10Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 11 czerwca 2010w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania..

Uchwała nr XXXVI/291/10
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 11 czerwca 2010


w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

.


POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania):
Uchwała z uzasadnieniem i załącznikami (295kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 137, poz. 1721 z dnia 2010-08-26

metryczka


Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (21 czerwca 2010, 15:15:17)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (13 lutego 2012, 08:46:07)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1518