Uchwała nr XI/85/03Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 29 grudnia 2003ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2003 roku oraz określenia planu i terminu dokonania tych wydatków.art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806, oraz Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 oraz Nr 162 poz. 1568) i art.130 ust.2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148 zm. Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 166 poz.1611, oraz Nr 189 poz.1851).

Uchwała nr XI/85/03
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 29 grudnia 2003


ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2003 roku oraz określenia planu i terminu dokonania tych wydatków.

art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806, oraz Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 oraz Nr 162 poz. 1568) i art.130 ust.2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148 zm. Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 166 poz.1611, oraz Nr 189 poz.1851).


Uchwała nr XI/85/03
Uchwała nr XI/85/03

metryczka


Opublikował: Dorota Kraska (13 lutego 2004, 13:25:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1934