Uchwała nr XI/79/03Rada Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 29 grudnia 2003przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dąbrowa Chełmińskaart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2002r.Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art.9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717)

Uchwała nr XI/79/03
Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 29 grudnia 2003


przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dąbrowa Chełmińska

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2002r.Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art.9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717)


Uchwała nr XI/79/03
Uchwała nr XI/79/03

metryczka


Opublikował: Dorota Kraska (20 stycznia 2004, 13:47:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2230