Uchwała nr VIII/65/03Rada Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 24 września 2003wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2004-2007art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 16 par. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zmianami)

Uchwała nr VIII/65/03
Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 24 września 2003


wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2004-2007

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 16 par. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zmianami)


Uchwała nr Viii/65/03
Uchwała nr Viii/65/03

metryczka


Opublikował: Dorota Kraska (20 stycznia 2004, 09:17:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2920