Uchwała nr XLVI.431.2022RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 10 sierpnia 2022w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XLV.413.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 50 ust. 6, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1, 66 i 1079) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVI.431.2022
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 10 sierpnia 2022


w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XLV.413.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 50 ust. 6, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1, 66 i 1079) uchwala się, co następuje:do pobrania XLVI.431.2022.pdf (151kB) pdf
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4171 z dnia 2022-08-19

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (17 sierpnia 2022, 11:21:47)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (22 sierpnia 2022, 14:26:18)
Zmieniono: publikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 44