Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

OBWIESZCZENIE OŚ.7624/05/05/09: odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej i wymiany części sieci wodociągowej w Dąbrowie Chełmińskiej
rejestr zmian informacji

dodano załącznik: treść dokumentu - do druku
Data: 2009-08-14 17:24:57
Autor: inż. Sławomir Zieliński
korekta tytułu
Data: 2009-08-14 17:21:46
Autor: inż. Sławomir Zieliński
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »