Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska”

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.10.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 24 września 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) unieważnia się postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, ponieważ oferta Wykonawcy z najniższą ceną, który zaproponował kwotę 686 988,00 zł. brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Sprzedaż samochodu ciężarowego marki FIAT DUCATO

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: NABÓR OFERT
nr sprawy: .
wartość: Cena minimalna 1 400 zł. netto + podatek VAT
termin składania ofert: 26 maja 2020
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu nie złożono żadnej oferty kupna. 

zamówienie na:

Sprzedaż samochodu ciężarowego marki FIAT DUCATO

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: NABÓR OFERT
nr sprawy: .
wartość: Cena minimalna 2 000 zł. + podatek VAT
termin składania ofert: 29 kwietnia 2020
przyczyna unieważnienia: Oferent odstąpił od podpisania umowy sprzedaży samochodu. 

zamówienie na:

Sprzedaż samochodu ciężarowego marki FIAT DUCATO

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: NABÓR OFERT
nr sprawy: .
wartość: Cena minimalna 2 500 zł. + podatek VAT
termin składania ofert: 20 marca 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu nie złożono żadnej oferty kupna. 

zamówienie na:

Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlice wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa.

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.3.2020
wartość: POWYŻEJ 30 000 EURO
termin składania ofert: 14 lutego 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) unieważnia się postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, ponieważ oferta Wykonawcy z najniższą ceną, który zaproponował kwotę 1 650 000,00 zł. brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)