Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)zamówienie na:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej
tryb zamówienia: ogłoszenie na usługę społeczną
nr sprawy: 1.2019
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 20 grudnia 2019  13:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Pracowania Wspierania Rozwoju AiM ul. Polna 100A 87-100 Toruń Cena oferty brutto: 100,00 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największa liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, kryterium oceny ofert – ilość i wykaz usług, kryterium oceny ofert – ilość i wykaz specjalistów.  

zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliwa – ON na potrzeby Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej na rok 2020

zamawiający: Centrum Usług Wspólnych
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.3.2019
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Dulcet Sp. J. Strzyżawa 30 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty – 154 645,44 zł. brutto, Kryterium G – godziny otwarcia - nie wskazano w ofercie stacji całodobowej Kryterium T – Termin płatności 21 dni. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz kryterium oceny ofert – termin płatności.  

zamówienie na:

Dostawy oleju grzewczego z dowozem na potrzeby Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej, Ostromecku i Czarżu w 2020 roku

zamawiający: Centrum Usług Wspólnych
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.2.2019
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: F.H.U. BLUE OIL Piotrowski Eugeniusz Ul. Migdałowa 23 87-100 Toruń Cena wybranej oferty – 197 988,05 zł. brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, kryterium oceny ofert – termin płatności oraz kryterium oceny ofert – termin dostawy.  

zamówienie na:

sprzedaż samochodu

zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: .
wartość: min. 900,00 zł
termin składania ofert: 10 grudnia 2019  16:00
wynik postępowania: Unieważnia się postępowanie ze względu na brak ofert spełniających kryteria przetargu. 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu elektronicznego TIK na potrzeby realizacji projektu Cybernastolatek

zamawiający: Centrum Usług Wspólnych
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.1.2019
wartość: poniżej 30 000,00
termin składania ofert: 14 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: BIUINF sp. z o.o. Sp.k. ul. Kaszubska 17/D 85-048 Bydgoszcz Cena wybranej oferty brutto: 92 119,41 zł. Termin dostawy- dwa tygodnie Czas reakcji serwisu – do 48h Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz kryteriów termin dostawy i czas reakcji serwisu.  

zamówienie na:

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czemlewo dz. nr 57/2

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.8.2019
wartość: POWYŻEJ 30 000 EURO
termin składania ofert: 4 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Colas Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49 62-070 Palędzie Cena wybranej oferty: 177636,24 zł brutto Kryterium G – Gwarancja na okres 5 lat Kryterium T – 28 dniowy termin płatności. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz Kryteriów gwarancja i termin płatności.  

zamówienie na:

Przebudowa części ulicy Rzemieślniczej (droga gminna nr 050542C) w km 0+000,00 do 0+430,00 oraz ulicy Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00, oraz sięgacz ulicy Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.7.2019
wartość: POWYŻEJ 30 000 EURO
termin składania ofert: 22 października 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: BOGMAR Sp. z o.o. Ostromecko ul. Kasztanowa 9 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty: : 1.456.320,00 zł brutto Kryterium G – 5 lat Kryterium T – Termin płatności 28 dni. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, kryterium oceny ofert – gwarancja, oraz w kryterium oceny ofert – termin płatności. 

zamówienie na:

Sprzedaż wymienionych nieruchomości gruntowych w Dąbrowie Chełmińskiej i na Wielkiej Kępie

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: .
wartość: 13 - 211,3 tyś. zł
termin składania ofert: 17 października 2019  08:00
wynik postępowania: sprzedano 2 działki 

zamówienie na:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga gminna w miejscowości Borki dz. nr 64/1

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.6.2019
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 9 września 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo El- Kajo sp. z o.o. ul. Kościuszki 27 85-079 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 120 023,40 zł brutto Kryterium G – 5 lat Kryterium T – Termin płatności 28 dni. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, kryterium oceny ofert – gwarancja, oraz w kryterium oceny ofert – termin płatności.  

zamówienie na:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga gminna w miejscowości Borki dz. nr 64/1

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.5.2019
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 22 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych Drobud Sp .J. Ryszard Szreiber & Krzysztof Szreiber , cena wybranej oferty: 150.552,00 zł brutto , , kryterium G- gwarancja 5 lat, kryterium T- termin płatności 28 dni. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert- cena,kryterium oceny ofert- gwarancja, kryterium oceny ofert- termin płatności  

zamówienie na:

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janowo - działka nr 72/7

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.4.2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 19 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych Drobud Sp .J. Ryszard Szreiber & Krzysztof Szreiber , cena wybranej oferty: 85.632,75 zł brutto , , kryterium G- gwarancja 5 lat, kryterium T- termin płatności 28 dni. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert- cena,kryterium oceny ofert- gwarancja, kryterium oceny ofert- termin płatności  

zamówienie na:

Sprzedaż wymienionych nieruchomości gruntowych w Dąbrowie Chełmińskiej

zamawiający: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: IV przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: .
wartość: 31 - 613 tys. zł
termin składania ofert: 15 lipca 2019  15:30
wynik postępowania: sprzedano 3 działki 

zamówienie na:

sprzedaż wymienionych nieruchomości gruntowych w Dąbrowie Chełmińskiej

zamawiający: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: III przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: .
wartość: 34 - 388 tys zł
termin składania ofert: 24 kwietnia 2019  24:00
wynik postępowania: sprzedano 5 nieruchomości 

zamówienie na:

Rozbudowa części drogi powiatowej nr 1601C polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarże-Dębowiec

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.2.2019
wartość: POWYŻEJ 30 000 EURO
termin składania ofert: 6 marca 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bogmar Sp. z o.o. Ostromecko, ul. Kasztanowa 9 86-070 Dąbrowa Chełmińska , cena wybranej oferty: 3.277.335,00 zł brutto, kryterium G- gwarancja 5 lat, kryterium T- termin płatności 28 dni. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert- cena,kryterium oceny ofert- gwarancja, kryterium oceny ofert- termin płatności 

zamówienie na:

Roboty drogowe z użyciem tłucznia betonowego 2019 roku

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.1.2019
wartość: powyżwej 30000 euro
termin składania ofert: 6 lutego 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bogmar Sp. z o.o. Ostromecko, ul. Kasztanowa 9 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty: 116.481,00 zł brutto Kryterium T – dostawa z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Kryterium P – Termin płatności 21 dni. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, kryterium oceny ofert – termin dostawy, oraz w kryterium oceny ofert – termin płatności.  

Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij