Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)zamówienie na:

Zakup oleju napędowego na potrzeby Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej na 2019 r.

zamawiający: Centrum Usług Wspólnych
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.1.2018
wartość: poniżej 30 000
termin składania ofert: 20 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Dulcet Sp. J. Strzyżawa 30 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty: 147600,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz w kryterium oceny ofert – termin płatności.  

zamówienie na:

Dostawy oleju grzewczego na potrzeby Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej, Ostromecku i Czarżu w 2019 r.

zamawiający: Centrum Usług Wspólnych
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.2.2018
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 20 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: F.H.U. Blue Oil Piotrowski Eugeniusz ul. Migdałowa 23 87-100 Toruń Cena wybranej oferty: 186 411,55 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz w kryterium oceny ofert – termin płatności i termin dostawy.  

zamówienie na:

OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W TYM URZĘDU GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.10.2018
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 30 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" ul. Raabego 13, 03-793 Warszawa, cena wybranej oferty: 293.623,20 zł brutto , uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawcy uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert- cena (C ) oraz w kryterium oceny ofert zakres ochrony ubezpieczeniowej (Z ). 

zamówienie na:

OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W TYM URZĘDU GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA SZCZEGÓŁOWO OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ SIWZ

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.9.2018
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 20 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta dla zadania 2 oraz 3: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń VIG Oddział Toruń ul. Szosa Lubicka 90, 87-100 Toruń. Uzasadnienie wyboru oferty dla zadania 2: wybrany wykonawca uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert - cena (C) oraz w kryterium oceny ofert zakres ochrony ubezpieczeniowej ( Z). Uzasadnienie wyboru oferty dla zadania 3: Wybrany wykonawca uzyskał najwiekszą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert- cena (C) oraz kryterium oceny ofert zakres ochrony ubezpieczeniowej (Z).  

zamówienie na:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 050501C w miejscowości Janowo

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.8.2018
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 10 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych " Drobud" Ryszard Szreiber & Krzysztof Szreiber ul. Głowackiego 20, 87-140 Chemża.Cena wybranej oferty: 227.304,00 zł. brutto. Kryterium G- gwarancja na okres 5 lat, kryterium T- termin płatności 28 dni Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert- cena, kryterium oceny ofert- gwarancja , oraz w kryterium oceny ofert- termin płatności. 

zamówienie na:

sprzedaż wymienionych nieruchomości gruntowych w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Produkcyjnej oraz ul. Jaskółczej

zamawiający: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: .
wartość: 46 - 184,8 tyś zł
termin składania ofert: 1 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: Sprzedano dwie nieruchomości 

zamówienie na:

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania 17-letniego chłopca w miejscu zamieszkania dziecka

zamawiający: . Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: GOPS.6.SUO.2018
wartość: 24 h x 60 zł brutto
termin składania ofert: 27 lipca 2018  14:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru oferty 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek, oraz budowę wodociągu w miejscowości Gzin” – II postępowanie

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.7.2018
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 26 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: WIMAR Spółka z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo Cena wybranej oferty: 3.141.833,28 zł brutto Kryterium G – Gwarancja na okres 5 lat Kryterium T – 28 dniowy termin płatności. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz Kryteriów gwarancja i termin płatności.  

zamówienie na:

Dostawa ciągnika rolniczego

zamawiający: Gmina Dabrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Nabór ofert
nr sprawy: .
wartość: do 9000,00 zł brutto
termin składania ofert: 18 czerwca 2018  12:00
wynik postępowania: W dniu 26 czerwca 2018 została podpisana umowa na zakup ciągnika rolniczego marki Ursus U1002 za kwotę 8000,00 zł brutto.  

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.6.2018
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 4 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6 35-959 Rzeszów Odział z siedzibą w Lublinie ul. Tomasza Zana 32A, 20-601 Lublin Cena wybranej oferty: 297 283,30 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarże-Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.4.2018
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 16 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrane oferty: Część II Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „DROBUD” Sp. J. ul. Głowackiego 20 87-140 Chełmża Cena wybranej oferty: 1 876 980,00 zł brutto Kryterium G – Gwarancja na okres 5 lat Kryterium T – 28 dniowy termin płatności. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz Kryteriów gwarancja i termin płatności. Część III BOGMAR Sp. z o.o. Ostromecko ul. Kasztanowa 9 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty: 755 220,00 zł brutto Kryterium G – Gwarancja na okres 5 lat Kryterium T – 28 dniowy termin płatności. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz Kryteriów gwarancja i termin płatności.  

zamówienie na:

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania 13-letniej dziewczynki w miejscu zamieszkania dziecka.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: GOPS.5.SUO.2018
wartość: 840 zł
termin składania ofert: 15 maja 2018  17:00
wynik postępowania: dokonano wyboru oferenta 

zamówienie na:

Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarże

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.2.2018
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 22 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bogmar Sp. z o.o. Ostromecko, ul. Kasztanowa 9 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty: 439 110,00 zł brutto Kryterium G – Gwarancja na okres 5 lat Kryterium T – 28 dniowy termin płatności. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz Kryteriów gwarancja i termin płatności.  

zamówienie na:

Remonty dróg z wykorzystaniem kruszywa w 2018 roku

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.1.2018
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 23 lutego 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bogmar Sp. z o.o. Ostromecko, ul. Kasztanowa 9 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty: 132 840,00 zł brutto Kryterium T – dostawa z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Kryterium P – Termin płatności 21 dni. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, kryterium oceny ofert – termin dostawy, oraz w kryterium oceny ofert – termin płatności.  

zamówienie na:

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania 13-letniej dziewczynki w miejscu zamieszkania dziecka.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: GOPS.3.SUO.2018
wartość: 70 zł/godz
termin składania ofert: 16 lutego 2018  14:00
wynik postępowania: dokonano wyboru oferenta 

zamówienie na:

Sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Star

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Nabór ofert
nr sprawy: .
wartość: Cena minimalna 5 000,00 zł.
termin składania ofert: 8 lutego 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta firmy: Handel i Usługi Tkaczyk Małgorzata ul. Dygata 2c/75 01-748 Warszawa Cena oferty: 5 540,00 zł Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najwyższa cenę zakupu.  

zamówienie na:

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: GOPS.2.SUO.2018
wartość: 60 zł/h
termin składania ofert: 2 lutego 2018  14:00
wynik postępowania: Wyłoniono wykonawcę usługi 

Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)