Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliwa – ON na potrzeby Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej na rok 2018

zamawiający: Centrum Usług Wspólnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.1.2017
wartość: poniżej 30 000
termin składania ofert: 20 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Dulcet Sp. J. Strzyżawa 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty: 136 185,60 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz w kryterium oceny ofert – termin płatności.  

zamówienie na:

Dostawy oleju grzewczego z dowozem na potrzeby Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej, Ostromecku i Czarżu w 2018 roku

zamawiający: Centrum Usług Wspólnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.2.2017
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 20 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: F.H.U. Blue Oil Piotrowski Eugeniusz ul. Migdałowa 23 87-100 Toruń Cena wybranej oferty: 203 097,75 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz w kryterium oceny ofert – termin płatności i termin dostawy.  

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Dąbrowie Chełmińska

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym
nr sprawy: 271.7.2017
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 26 września 2017  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2017 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn. Przebudowa ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, oraz Modernizacja drogi gminnej ul. Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.4.2017
wartość: poniżej 30 000
termin składania ofert: 14 lipca 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8 85-080 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 55 845,51 zł brutto Kryterium W – Wypłata transzy kredytu w 1 dzień od dnia złożenia wniosku. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz wypłata transzy kredytu.  

zamówienie na:

Modernizacja i remont nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i powiatowych w roku 2017

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.3.2017
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 23 czerwca 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3 86-100 Świecie Cena wybranej oferty: 604 451,00 zł brutto Kryterium G – Wykonawca zadeklarował 5 lat gwarancji. Kryterium T – Wykonawca zadeklarował 28 dniowy termin płatności. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, gwarancja, oraz termin płatności.  

zamówienie na:

Remonty dróg z wykorzystaniem kruszywa w 2017 roku

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.1.2017
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 14 marca 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bogmar Sp. z o.o. Ostromecko, ul. Kasztanowa 9 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty: 138 867,00 zł brutto Kryterium T – dostawa z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Kryterium P – Termin płatności 21 dni. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, kryterium oceny ofert – termin dostawy, oraz w kryterium oceny ofert – termin płatności.  

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)