Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliwa – ON na potrzeby Zespołu Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej na rok 2017

zamawiający: Zespół Oswiaty Samorządowej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.1.2016
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2016  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Dulcet Sp. J. Strzyżawa 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty: 163 590,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz w kryteriach oceny ofert – godziny otwarcia i termin płatności.  

zamówienie na:

sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych

zamawiający: Wójt Gminy
tryb zamówienia: ustny niegraniczony
nr sprawy:
wartość: min. 22900 zł
termin składania ofert: 24 listopada 2016  10:00
wynik postępowania: sprzedano działki: nr 127/46 oraz nr 201/33  

zamówienie na:

Utrzymanie przejezdności i likwidacja gołoledzi na wszystkich drogach gminnych powiatowych, chodnikach, ścieżkach rowerowych oraz parkingach i placach w Gminie Dąbrowa Chełmińska - w sezonie 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.11.2016
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 4 listopada 2016  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: PHU Serocki Jerzy Serocki Gzin 10 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty: Lp. Rodzaj Usługi Stawka w zł brutto za jedną godzinę świadczenia usługi 1. Utrzymanie przejezdności i likwidacja gołoledzi na wszystkich drogach gminnych i powiatowych o nawierzchni bitumicznej. 243,00 2. Utrzymanie przejezdności na wszystkich drogach tłuczniowo-gruntowych, chodnikach, ścieżkach rowerowych, parkingach i placach. 167,40 Suma stawek (cena oferty) 410,40 Kryterium T – Wykonawca zaoferował termin realizacji (reakcji) rozpoczęcia świadczenia usługi w czasie 1 godziny od otrzymania telefonicznego wezwania do świadczenia usługi. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz w kryterium oceny ofert – termin realizacji (reakcji).  

zamówienie na:

„Wykonanie projektu wielobranżowego oraz wymaganych opracowań dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarże-Dębowiec, oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo” – II postępowanie

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.10.2016
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 4 października 2016  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak ul. Żwirki i Wigury 9/1 87-840 Lubień Kujawski Cena wybranej oferty 177 120,00 zł. brutto. Kryterium T – Termin wykonania zamówienia do 10-05-2017 Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz w kryterium oceny ofert – termin realizacji.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych

zamawiający: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 38000
termin składania ofert: 14 września 2016  10:00
wynik postępowania: brak ofert kupna 

zamówienie na:

Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na obszarze Gminy Dąbrowa Chełmińska – III postępowanie.

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.7.2016
wartość: powyżej 209 000,00 euro
termin składania ofert: 10 sierpnia 2016  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. ul. Inwalidów 45 85-749 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 2 599 769,09 zł brutto Kryterium A – Wykonawca zadeklarował przeprowadzenie akcji edukacyjnej. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz w kryterium oceny ofert – akcja edukacyjna.  

zamówienie na:

Zakup średniego samochodu pożarniczego uterenowionego 4x4 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej z miejscowości Czarże

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Czarżu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.1.2016
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 4 sierpnia 2016  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: „Wawrzaszek ISS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała Cena wybranej oferty: 836 400,00 zł brutto Kryterium „Termin Wykonanie przedmiotu umowy” – Wykonawca zadeklarował termin wykonania do 15-11-2016. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz w kryterium oceny ofert – Termin wykonania przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.8.2016
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 22 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bogmar Sp. z o.o. Ostromecko, ul. Kasztanowa 9 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty: 781 665,00 zł brutto Kryterium G – Wykonawca zadeklarował 4 lata gwarancji. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz w kryterium oceny ofert – gwarancja.  

zamówienie na:

Modernizacja i remont nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i powiatowych w roku 2016

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.6.2016
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 4 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia s. a. Kobylarnia 8 86-061 Brzoza Cena wybranej oferty: 243 926,80 zł brutto Kryterium G – Wykonawca zadeklarował 4 lata gwarancji. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz w kryterium oceny ofert – gwarancja.  

zamówienie na:

Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na obszarze Gminy Dąbrowa Chełmińska – II postępowanie.

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.5.2016
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 22 czerwca 2016  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. ul. Inwalidów 45 85-749 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 324 971,14 zł brutto Kryterium A – Wykonawca zadeklarował przeprowadzenie akcji edukacyjnej. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz w kryterium oceny ofert – akcja edukacyjna.  

zamówienie na:

Remonty dróg z wykorzystaniem kruszywa w 2016 roku

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.3.2016
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 23 marca 2016  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Glinki 148 85-861 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 133 309,00 zł brutto Termin dostawy – 3 dni. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz w kryterium oceny ofert – termin dostawy.  

zamówienie na:

Dostawy soli drogowej niezbrylającej –DR do mieszanki piaskowo – solnej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2016

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.1.2016
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 20 stycznia 2016  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Kopalnia Soli „Kłodawa”S.A. Al. 1000-Lecia 2 62-650 Kłodawa Cena wybranej oferty: 38 560,50 zł brutto Termin dostawy – 72 h Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz w kryterium oceny ofert – termin dostawy.  

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)