Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

Dostawy oleju grzewczego z dowozem na potrzeby Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej, Ostromecku i Czarżu w 2016 roku

zamawiający: Zespół Oświaty Samorządowej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.2.2015
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 29 grudnia 2015  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Awix-Oil Andrzej Kończalski ul. Na Zapleczu 20 87-100 Toruń Cena wybranej oferty: 164020,50 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz w kryterium oceny ofert – termin dostawy.  

zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliwa – ON na potrzeby Zespołu Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej na rok 2016

zamawiający: Zespół Oświaty Samorządowej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.1.2015
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 29 grudnia 2015  10:00
wynik postępowania: Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 4. Wybrana oferta: Cena wybranej oferty: 147 698,40 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz w kryterium oceny ofert – godziny otwarcia.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych

zamawiający: Wójt Gminy
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: .
wartość: 34 700 - 44 600 zł
termin składania ofert: 25 listopada 2015  10:00
wynik postępowania: sprzedaż działek 60/26 oraz 60/27 

zamówienie na:

Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2015 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn. Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, oraz Przebudowa drogi na ulicy Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.11.2015
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 25 września 2015  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bank Gospodarstwa Krajowego Odział w Toruniu ul. Chełmińska 28 87-100 Toruń Cena wybranej oferty: 183 578,12 zł brutto Kryterium W – Wypłata transzy kredytu 1 dzień. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz w kryterium oceny ofert – wypłata transzy.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.10.2015
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 31 lipca 2015  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Konsorcjum Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3 86-100 Świecie Partner Konsorcjum Bogmar Sp. z o.o. Ostromecko, ul. Kasztanowa 9 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty: 901 049,39 zł brutto Kryterium G – Gwarancja 5 lata. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz w kryterium oceny ofert – gwarancja.  

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dąbrowa Chełmińska

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.9.2015
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 22 lipca 2015  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Część I InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG Odział Toruń ul. Szosa Lubicka 90 87-100 Toruń Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz w kryterium oceny ofert – klauzule dodatkowe. Część II Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Region Północny Odział Sprzedaży Korporacyjnej w Bydgoszczy ul. Grodzka 25 85-109 Bydgoszcz Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz w kryterium oceny ofert – klauzule dodatkowe. Część III UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawiciel w Warszawie Al. Niepodległości 214 lok. 2 00-608 Warszawa Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena (C), oraz w kryterium oceny ofert – klauzule dodatkowe (KD).  

zamówienie na:

Wykonanie nawierzchni bitumicznych w roku 2015

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.8.2015
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 3 lipca 2015  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3 86-100 Świecie Cena wybranej oferty: 276 789,72 zł brutto Kryterium G – Gwarancja 4 lata. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz w kryterium oceny ofert – gwarancja.  

zamówienie na:

Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.6.2015
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 12 czerwca 2015  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Konsorcjum Lider Konsorcjum Opeus Energia Sp. z o.o. ul. Kobiałka 9 09-411 Płock Konsorcjant Hydrochem SGE s.a. ul. Rafii 22 04-241 Warszawa Cena wybranej oferty: 1 544 219,32 zł brutto Kryterium G – Gwarancja 5 lat. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz w kryterium oceny ofert – gwarancja.  

zamówienie na:

sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej

zamawiający: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 27 maja 2015  10:00
wynik postępowania: Do przetargu dopuszczono 3 osoby. Kwota osiągnięta w przetargu 32.000,00 zł + VAT. Nabywca nieruchomości Anna i Stefan Kuchta. 

zamówienie na:

Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5 - park wiejski, oraz budowa oświetlenia parku wiejskiego i zasilania fontanny

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.4.2015
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2015  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bogmar Sp. z o.o. Ostromecko, ul. Kasztanowa 9 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty: 588 229,93 zł brutto Kryterium G – Gwarancja 4 lata. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz w kryterium oceny ofert – gwarancja.  

zamówienie na:

Dostawy tłucznia betonowego na 2015 rok

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.3.2015
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 4 marca 2015  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bogmar Sp. z o.o. Ostromecko, ul. Kasztanowa 9 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty: 140 220,00 zł brutto Kryterium T – Zamawiający może składać zamówienia z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz w kryterium oceny ofert – termin.  

zamówienie na:

Dostawy soli drogowej niezbrylającej –DR do mieszanki piaskowo – solnej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2015

zamawiający: Gmina Dąbrowa chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.1.2015
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 14 stycznia 2015  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Barter Sp. z o.o. ul. Legionowa 28 15-281 Białystok Cena wybranej oferty: 33 000,00 zł brutto Termin dostawy – 72 h Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów sumując punktację w kryterium oceny ofert – cena, oraz w kryterium oceny ofert – termin dostawy.  

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)