Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 27) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawy oleju grzewczego z dowozem na potrzeby Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej, Ostromecku i Czarżu w 2015 roku

zamawiający: Zespół Oświaty Samorządowej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.2.2014
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 30 grudnia 2014  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Trans-Kol Paliwa Sp. z o.o. ul. Toruńska 186 62-600 koło Baza Paliw – Piotrków Kujawski ul. Dworcowa 39 88-230 Piotrków Kujawski Cena wybranej oferty: 298 896,60 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliwa – ON na potrzeby Zespołu Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej na rok 2015

zamawiający: Zespół Oświaty Samorządowej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.1.2014
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 30 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Dulcet Spółka Jawna Strzyżawa 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty: 161 253,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na obszarze Gminy Dąbrowa Chełmińska.

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.19.2014
wartość: powyżej 200 000 euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. ul. Inwalidów 45 85-749 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 1 515 178,06 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Prowadzenie zajęć w projekcie „Gimnazjalista na szóstkę" – III postępowanie

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.20.2014
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 1 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: Z 6 części postępowania zostali wybrani wykonawcy we wszystkich częściach. Szczegółowe informacje o rozstrzygnięciach w poszczególnych częściach postępowania zamieszczone jest w pliku opublikowanym poniżej. 

zamówienie na:

Prowadzenie zajęć w projekcie „Gimnazjalista na szóstkę – II postępowanie

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.18.2014
wartość: POWYŻEJ 30000
termin składania ofert: 24 października 2014  10:00
wynik postępowania: Z 12 części postępowania zostali wybrani wykonawcy w 10 częściach, w części 34 i 35 postępowanie przetargowe zostało unieważnione gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Szczegółowe informacje o rozstrzygnięciach w poszczególnych częściach postępowania zamieszczone jest w pliku opublikowanym poniżej.  

zamówienie na:

Budowa zbiornika wody uzdatnionej dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Chełmińskiej

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.17.2014
wartość: powyżej 30000 euro
termin składania ofert: 8 października 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Inżbud Michał Pogorzelczyk ul. Wyzwolenia 8a 89-506 Kęsowo Cena wybranej oferty: 230 000,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 20 sierpnia 2014  12:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 

zamówienie na:

sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 20 sierpnia 2014  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.9.2014
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 15 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska Ekomel Sp. z o.o. ul. Angowicka 47 89-600 Chojnice Cena wybranej oferty: 1 843 832, 45 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, przy ul. Bydgoskiej 54, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 23 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 

zamówienie na:

Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Remont istniejącej płyty boiska i trybun, oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/6 w miejscowości Ostromecko

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.14.2014
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 20 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8 85-080 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 42 153,21 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa Chełmińska

zamawiający: gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.13.2014
wartość: poniżej 30 000
termin składania ofert: 5 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: P.P.U.H. Eltom Piotr Osowski ul. Zakątek 35 87-100 Toruń Cena wybranej oferty: 36 900,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Budowa placu zabaw oraz placu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.12.2014
wartość: poniżej 30000
termin składania ofert: 5 czerwca 2014  09:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Biuro Regionalne Jordan – Jolanta Pędzisz ul. Szymanowskiego 15 lok. 3 87-100 Toruń Cena wybranej oferty: 111 985,35 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Remont istniejącej płyty boiska i trybun, oraz Remont istniejącej płyty boiska i trybun, oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/6 w miejscowości Ostromecko

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.11.2014
wartość: powyżej 30 000
termin składania ofert: 5 czerwca 2014  08:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bogmar sp. z o.o. Ostromecko, ul. Kasztanowa 9 86-070 Dąbrowa Chełmińska Całkowita cena wybranej oferty: 473 550,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Budowa bieżni w miejscowości Czarże

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.10.2014
wartość: powyżej 30 000
termin składania ofert: 4 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: AB Factor Andrzej Borowski ul. Ołowiana 10 85-461 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 178 227,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 7 maja 2014  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU  

zamówienie na:

Wykonanie nawierzchni bitumicznych w roku 2014

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.8.2014
wartość: powyżej 14 000
termin składania ofert: 25 kwietnia 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń Cena wybranej oferty: 305 543,92 zł. brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Budowa wodociągu na działce nr 298 w miejscowości Reptowo

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.7.2014
wartość: poniżej 14 000
termin składania ofert: 24 kwietnia 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Prestige Marek Skrocki ul. Krańcowa 79 61-048 Poznań Cena wybranej oferty: 12 000,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 23 kwietnia 2014  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 

zamówienie na:

Utrzymanie dróg gruntowo-tłuczniowych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska w 2014 roku

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.6.2014
wartość: powyżej 14 000
termin składania ofert: 7 kwietnia 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Zakład Robót Drogowo Budowlanych Drogbud Michał Podralski Krojczyn 64a 87-610 Dobrzyń nad Wisłą Cena wybranej oferty: 91 000,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 27) starsze przetargi »