Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 30) starsze przetargi »zamówienie na:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dzieci autystyczne) na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2014 roku

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.1.2013
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 10 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Teraptus-Diagnoza Terapia Zaburzeń Rozwoju i Zachowania Przybilińska Ewa ul. Toruńska 53/2 85-023 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 43 890,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Dostawy oleju grzewczego z dowozem na potrzeby Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej i Ostromecku w 2014 roku

zamawiający: Zespół Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.4.2013
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2013  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Firma Tank Sp. J. W. Konczalski M. Konczalski ul. Chrzanowskiego 11 87-100 Toruń Cena wybranej oferty: 290 053,68 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliwa - ON na potrzeby Zespołu Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej na rok 2014

zamawiający: Zespół Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.3.2013
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Dulcet Sp. J. Strzyżawa 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty: 199 579,80 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Dostawy soli drogowej niezbrylającej –DR do mieszanki piaskowo – solnej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2014

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.20.2013
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 21 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLIDUS Iwona Margulewicz Podkamionka 16-100 Sokółka Adres do korespondencji: P.W. SOLIDUS Iwona Margulewicz ul. Robotnicza 175/4 82-300 Elbląg Cena wybranej oferty: 47 785,50 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych

zamawiający: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 13 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyniku przetargu: 

zamówienie na:

Utrzymanie przejezdności i likwidacja gołoledzi na wszystkich drogach gminnych powiatowych, chodnikach, ścieżkach rowerowych oraz parkingach i placach w Gminie Dąbrowa Chełmińska - w sezonie 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016.

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.18.2013
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 7 października 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: P.H.U. Serocki Jerzy Serocki Gzin 10 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty: 331,56 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Budowa wodociągu na osiedlu „Targowa” w m. Dąbrowa Chełmińska – II postępowanie

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.17.2013
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 18 września 2013  13:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: P.H.U. Serocki Jerzy Serocki Gzin 10 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty: 23 780,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 42520
termin składania ofert: 5 września 2013  10:00
wynik postępowania: Dnia 05.09.2013 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Dąbrowie Chełmińskiej przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. 

zamówienie na:

na dzierżawę lokalu usługowego

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 36900
termin składania ofert: 4 września 2013  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Dnia 04.09.2013 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska nie odbył się I przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu usługowego o pow. 35,39 m2 w miejscowości Gzin 26 od dnia 16 września 2013 r. ponieważ nikt nie złożył oferty w terminie do dnia 04.09.2013 r. do godz. 10:00.  

zamówienie na:

Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w miejscowości Ostromecko, przy ul. Szkolnej 1, 86-070 Dąbrowa Chełmińska w roku szkolnym: 2013/2014

zamawiający: Zespół Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.2.2013
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 29 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Kędzierski Klaudiusz Ostromecko, ul. Cisowa 5 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty: 15 104,88 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Budowa wodociągu na dz. nr. 411 w m. Czarże

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.16.2013
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 21 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: P.H.U. Serocki Jerzy Serocki Gzin 10 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty: 14 698,50 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych

zamawiający: WÓJT GMINY
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 10 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: Dnia 10.07.2013 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Dąbrowie Chełmińskiej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz usługi i rzemiosło z możliwością wprowadzenia funkcji uzupełniającej – zabudowy mieszkaniowej.  

zamówienie na:

Zagospodarowanie miejsca sportu i rekreacji w miejscowości Czarże.

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.14.2013
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 1 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Mevius s.c. Wojciech Zdeb, Mateusz Cichowski Majdan Brzezicki 42 21-050 Piaski Cena wybranej oferty: 29 655,30 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2013 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska V etap

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.13.2013
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 3 czerwca 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8 85-080 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 70 072,63 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Gminy Dąbrowa Chełmińska

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.12.2013
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 21 maja 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. ul. Inwalidów 45 85-749 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 1 499 072,40 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej

zamawiający: WÓJT GMINY
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY OGRANICZONY
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 16 maja 2013  15:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Dnia 22.05.2013 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska nie odbył się I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Rzemieślniczej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 92/11 o pow. 0,0088 ha zapisanej w KW BY1B/00069964/3 w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych, ponieważ nikt nie zgłosił uczestnictwa w przetargu oraz nie wpłacił wymaganego wadium w wysokości 300,00 zł w terminie do dnia 16 maja 2013 r.  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska V etap

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.11.2013
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 14 maja 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „Ekomel” Sp. z o.o. ul. Angowicka 47 86-600 Chojnice Cena wybranej oferty: 478 710,49 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2013 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska IV etap

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.10.2013
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 23 kwietnia 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8 85-080 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 299 025,86 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

zamawiający: Zespół Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.1.2013
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 22 kwietnia 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bogmar Sp. z o.o. Ostromecko, ul. Kasztanowa 9 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty: 98 000,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. W dniu 13-05-2013 roku Bogmar Sp. z o.o., Ostromecko, ul. Kasztanowa 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska dostarczył informację o odstąpieniu od podpisania umowy. Na podstawie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) który stanowi, że „jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny...” w związku z art. 92 ust. 1 w/w ustawy który stanowi, że „niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru...”, informuje się, że najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert okazała się oferta firmy Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe BUD-DOM, ul. Żemojtela 6, 85-796 Bydgoszcz.  

zamówienie na:

Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2013 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.9.2013
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 22 marca 2013  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Lider: SGB-Bank SA ul. Szarych Szeregów 23a 60-462 Poznań Partner: Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie ul. Przemysłowa 4 88-160 Janikowo Cena wybranej oferty: 343 056,69 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 30) starsze przetargi »