Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 34) starsze przetargi »zamówienie na:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dzieci autystyczne) na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2013 roku

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.2.2012
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Teraptus-Diagnoza Terapia Zaburzeń Rozwoju i Zachowania Przybilińska Ewa ul. Toruńska 53/2 85-023 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 94 000,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliwa – ON na potrzeby Zespołu Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej na rok 2012/2013

zamawiający: Zespół Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.2.2012
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 13 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Gazmar Radosław Marwitz ul. Bydgoska 2 86-260 Unisław Cena wybranej oferty: 208 787,58 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 5 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: . 

zamówienie na:

Modernizacja budynku komunalnego w Rafie (po starej szkole)

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.17.2012
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 15 listopada 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Izobud Garden Józef Karpiński Wiąg 107 86-100 Świecie Cena wybranej oferty: 145 565,58 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Nowy Dwór

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.16.2012
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 27 września 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Hydro Wielkopolska Place Zabaw Beata Przepióra ul. Farbiarska 28 62-050 Mosina Cena wybranej oferty: 34 427,70 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Dostawa komputerów i innych pomocy dydaktycznych w ramach programu „Cyfrowa szkoła

zamawiający: Zespół Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.1.2012
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 20 września 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: PHPU ZUBER Andrzej Zuber ul. Krakowska 29c 50-424 Wrocław Cena wybranej oferty: 99 949,80 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 22 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Dnia 22.08.2012 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska nie odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieużytkowanych pomieszczeń po byłej mleczarni mieszczących się na parterze budynku w części frontowej oraz niższych przybudówkach na parterze i piętrze stanowiących samodzielny lokal usługowy oznaczony Nr 3U (o powierzchni użytkowej 494,12 m2) wraz z pomieszczeniami piwnicznymi (o powierzchni użytkowej 34,86 m2) w budynku usługowo - mieszkalnym na terenie działki Nr 122/1 przy ul. Bydgoskiej 54 w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z udziałem wynoszącym 52898/75707 w w/w nieruchomości, zapisanej w KW BY1B/00102317/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych, ponieważ nikt nie wpłacił wymaganego wadium w wysokości 30.000,00 zł w terminie do dnia 17.08.2012 r.  

zamówienie na:

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.15.2012
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 8 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Wimar sp. z o. o. ul. Nadrzeczna 24 86-010 Koronowo Cena wybranej oferty: 4 107 382,46 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu usługowego od dnia 1 września 2012 r.

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 8 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: Dnia 08.08.2012 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska przeprowadzono II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę w terminie od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2017 r. lokalu usługowego z przeznaczeniem na sklep spożywczo-przemysłowy o pow. 31,50 m², położonego w miejscowości Bolumin 30, na działce Nr 172/14 zapisanej w KW BY1B/00085290/5 w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych. Do przetargu dopuszczono – 1 osobę, do przetargu nie dopuszczono – 0 osób, cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego – 336,00 zł, kwota miesięcznego czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu – 370,00 zł + VAT, Dzierżawca nieruchomości – Dorota Pawska reprezentująca firmę „Multi Serwis Cleaner”  

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.14.2012
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 30 lipca 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Bydgoszczy ul. Gdańska 47 85-005 Bydgoszcz Cena oferty – 152 265,00 zł. – punktacja 85,00 Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – punktacja 15,00 Ogólna punktacja 100,00 Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najkorzystniejszą ofertę ponieważ zaoferował najniższa cenę (kryterium – najniższa cena) oraz zaakceptował największą ilość klauzul dodatkowych (kryterium dodatkowe).  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska III etap

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.13.2012
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 20 lipca 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska Ekomel Sp. z o. o. ul. Angowicka 47 89-600 Chojnice Cena wybranej oferty: 1 821 340,06 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dzieci autystyczne) na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2012 roku

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.1.2012
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Teraptus-Diagnoza Terapia Zaburzeń Rozwoju i Zachowania Przybilińska Ewa ul. Toruńska 53/2 85-023 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 37 800,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 11 lipca 2012  11:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Dnia 11.07.2012 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska przeprowadzono III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Dąbrowie Chełmińskiej przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. 1/ Działka nr 60/11 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0 do przetargu dopuszczono – 0 osób do przetargu nie dopuszczono – 0 osób cena wywoławcza – 45.800,00 zł. Kwota osiągnięta w przetargu – brak Nabywca nieruchomości – brak nabywcy 2/ Działka nr 60/12 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0 do przetargu dopuszczono – 0 osób do przetargu nie dopuszczono – 0 osób cena wywoławcza – 52.100,00 zł. Kwota osiągnięta w przetargu – brak Nabywca nieruchomości – brak nabywcy 3/ Działka nr 60/17 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0 do przetargu dopuszczono 0 osób do przetargu nie dopuszczono – 0 osób cena wywoławcza – 42.900,00 zł. Kwota osiągnięta w przetargu – brak Nabywca nieruchomości – brak nabywcy  

zamówienie na:

sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego Nr B położonego miejscowości Gzin 53

zamawiający: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: .
wartość: 65 000 zł
termin składania ofert: 27 czerwca 2012  12:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Dnia 27.06.2012 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego Nr B położonego w miejscowości Gzin 53 o łącznej powierzchni użytkowej: 31,11 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 13,00 m2 oraz udziałem wynoszącym 4411/8991 w nieruchomości wspólnej tj. budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz w gruncie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 323/2 obręb geodezyjny Gzin Górny, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą BY1B/00073540/6. Do przetargu dopuszczono – 1 osobę, do przetargu nie dopuszczono – 0 osób, cena wywoławcza – 65.000,00 zł, kwota osiągnięta w przetargu – brak, Nabywca nieruchomości – nie wyłoniony.  

zamówienie na:

sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego przy ul. Bydgoskiej 40 w Dąbrowie Chełmińskiej

zamawiający: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: .
wartość: 102 000 zł
termin składania ofert: 27 czerwca 2012  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Dnia 27.06.2012 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska nie odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego przy ul. Bydgoskiej 40 w Dąbrowie Chełmińskiej o łącznej powierzchni użytkowej: 49,25 m2 wraz z udziałem wynoszącym 4925/34723 w nieruchomości wspólnej tj. budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz w gruncie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 114/4 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą BY1B/00064458/8, ponieważ nikt nie wpłacił wymaganego wadium w wysokości 10.000,00 zł w terminie do dnia 22.06.2012 r.  

zamówienie na:

dzierżawę lokalu usługowego od dnia 16 lipca 2012 r.

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 26 czerwca 2012  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU. Dnia 26.06.2012 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę w terminie od 16 lipca 2012 r. do 15 lipca 2017 r. lokalu usługowego z przeznaczeniem na sklep spożywczo-przemysłowy o pow. 31,50 m², położonego w miejscowości Bolumin 30, na działce Nr 172/14 zapisanej w KW BY1B/00085290/5 w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych. Do przetargu dopuszczono – 1 osobę, do przetargu nie dopuszczono – 0 osób, cena wywoławcza – 336,00 zł, kwota osiągnięta w przetargu – brak, Dzierżawca nieruchomości – nie wyłoniony.  

zamówienie na:

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych:

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 30 maja 2012  11:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Dnia 30.05.2012 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska przeprowadzono III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Dąbrowie Chełmińskiej przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. 1/ Działka nr 60/9 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0 do przetargu dopuszczono – 1 osobę do przetargu nie dopuszczono – 0 osób cena wywoławcza – 43.900,00 zł. Kwota osiągnięta w przetargu – 44.900,00 zł + VAT Nabywca nieruchomości – Remigiusz Baryłka 2/ Działka nr 60/16 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0 do przetargu dopuszczono – 1 osobę do przetargu nie dopuszczono – 0 osób cena wywoławcza – 51.500,00 zł. Kwota osiągnięta w przetargu – 52.500,00 zł + VAT Nabywca nieruchomości – Leonard Borowski właściciel firmy „Firma Handlowa Hurt-Detal Leonard Borowski”  

zamówienie na:

Budowa wodociągu w miejscowości Nowy Dwór

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.10.2012
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 30 maja 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: BZH Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 41 87-100 Toruń Cena wybranej oferty brutto: 35 000,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2012 roku

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.9.2012
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 20 kwietnia 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8 85-080 Bydgoszcz Całkowita cena wybranej oferty: 236 771,04 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego przy ul. Bydgoskiej 40 w Dąbrowie Chełmińskiej

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 18 kwietnia 2012  11:00
wynik postępowania: Dnia 18.04.2012 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska nie odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego przy ul. Bydgoskiej 40 w Dąbrowie Chełmińskiej o łącznej powierzchni użytkowej: 49,25 m2 wraz z udziałem wynoszącym 4925/34723 w nieruchomości wspólnej tj. budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz w gruncie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 114/4 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą BY1B/00064458/8, ponieważ nikt nie wpłacił wymaganego wadium w wysokości 12.000,00 zł w terminie do dnia 13.04.2012 r.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 34) starsze przetargi »