Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych

zamawiający: Wójt Gminy Dabrowa Chełmińska
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 30 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: Dnia 30.12.2011 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska przeprowadzono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Dąbrowie Chełmińskiej przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. 1/ Działka nr 60/9 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0, do przetargu dopuszczono – 0 osób, do przetargu nie dopuszczono – 0 osób, cena wywoławcza – 43.900,00 zł. Kwota osiągnięta w przetargu – brak. Nabywca nieruchomości – brak nabywcy. 2/ Działka nr 60/10 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0, do przetargu dopuszczono 1 osobę, do przetargu nie dopuszczono – 0 osób, cena wywoławcza – 45.800,00 zł. Kwota osiągnięta w przetargu – 46.300,00 zł + VAT. Nabywca nieruchomości – Adam i Ewa Skopińscy. 3/ Działka nr 60/16 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0, do przetargu dopuszczono – 0 osób, do przetargu nie dopuszczono – 0 osób, cena wywoławcza – 51.500,00 zł. Kwota osiągnięta w przetargu – brak. Nabywca nieruchomości – brak nabywcy.  

zamówienie na:

Dostawy soli drogowej niezbrylającej –DR do mieszanki piaskowo – solnej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2012

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.14.2011
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 21 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLIDUS Iwona Margulewicz Podkamionka, 16-100 Sokółka Siedziba: ul. Robotnicza 175/4, 82-300 Elbląg Cena wybranej oferty: 107 010,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. 

zamówienie na:

Dostawy oleju grzewczego z dowozem na potrzeby Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej i Ostromecku w 2012 roku

zamawiający: ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.3.2011
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Firma TANK Sp. J. W. Konczalski M. Konczalski ul. Chrzanowskiego 11 87-100 Toruń Cena wybranej oferty: 323 667,20 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. 

zamówienie na:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dzieci autystyczne) na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2012 roku

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Cehłmińskiej
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.3.2011
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Teraptus-Diagnoza Terapia Zaburzeń Rozwoju i Zachowania Przybilińska Ewa ul. Toruńska 53/2 85-023 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 56 200,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. 

zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliwa – ON na potrzeby Zespołu Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej na rok 2011/2012

zamawiający: ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.2.2011
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 28 listopada 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Gazmar Radosław Marwitz ul. Bydgoska 2 86-260 Unisław Cena wybranej oferty: 200 260,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. 

zamówienie na:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 22 listopada 2011  11:00
wynik postępowania: Sprzedaż jednej działki 

zamówienie na:

Remont drogi Janowo-Rafa - II

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.12.2011
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 21 września 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3 86-100 Świecie Cena wybranej oferty: 226 541,40 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Dostawa posiłków dla uczniów w szkołach w 2011 roku

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.1.2011
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 10 sierpnia 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: „Disco-Bar” Dombrzalski Przysiersk 74 86-122 Bukowiec Cena wybranej oferty: 2,93 zł brutto/ za 1 posiłek Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych

zamawiający: WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: ogłasza przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 20 lipca 2011  11:00
wynik postępowania: negatywny, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu. 

zamówienie na:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dzieci autystyczne) na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2011 roku

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.1.2011
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 13 lipca 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom Ul. Kcyńska 49 85-304 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 3000,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Budowa boiska i bieżni w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.9.2011
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 27 czerwca 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: P.H.U. „SEROCKI” Jerzy Serocki Gzin 10, 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty: 317 048,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Remont dachu na Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej.

zamawiający: ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.1.2011
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 17 czerwca 2011  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Hanza” ul. Średnia 44, 85-506 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 144 000,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowości Czemlewo i Gzin

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.8.2011
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 17 czerwca 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: AB FACTOR Andrzej Borowski Ul. Ołowiana 10 85-461 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 89 898,24 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Zakup używanego autobusu do dowożenia dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.7.2011
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 29 kwietnia 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Flota Lincoln Andrzej Kucia ul. Bolesława Chrobrego 15 74-505 Mieszkowice Cena wybranej oferty: 107 010,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Świadczenie usług równiarką drogową i walcem na terenie dróg gminy Dąbrowa Chełmińska w 2011 roku

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 271.6.2011
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 6 kwietnia 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Glinki 148 85-861 Bydgoszcz Cena łączna za poszczególne elementy wybranej oferty: 492,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska rejon ul. Słonecznej i Ptasiej

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.4.2011
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 21 lutego 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Zakład instalacyjny gaz., c.o., wod-kan. Stanisław Drąg ul. Warmińskiego 15/7 85-054 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 146 900,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. W dniu 28-02-2011 roku Zakład Instalacyjny Gaz. Co. Wod-Kan, Stanisław Drąg, ul. Warmińskiego 15/7, 85-054 Bydgoszcz dostarczył informację o odstąpieniu od podpisania umowy. Na podstawie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) który stanowi, że „jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny...” w związku z art. 92 ust. 1 w/w ustawy który stanowi, że „niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru...”, informuje się, że najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert okazała się oferta firmy WIMAR SP. Z O.O., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo.  

zamówienie na:

Dostawy tłucznia betonowego na 2011

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.3.2011
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 8 lutego 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Firma „Ren-Trans” Renata Jóźwicka ul. Budowlana 2, 85-874 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 255 732,08 zł brutto (cena łączna brutto poszczególnych granulacji) Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Prace geodezyjne 2011

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GN/PG/341/11
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 3 lutego 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE Mieczysław Macierzyński Ul. Gazowa 13 87-100 Toruń Cena łączna za poszczególne elementy wybranej oferty: 9 397,20 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Otowice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy

zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IF/ŚO/341/11
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 2 lutego 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Spółdzielnia Produkcji Rolnej Osnowo Zakład Remontowo-Budowlany Osnowo, 86-200 Chełmno Cena wybranej oferty: 178 457,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)