Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)zamówienie na:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dzieci autystyczne) na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska

zamawiający: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: GOPS/1/341/10
wartość: POWYŻEJ 14.000 EURO
termin składania ofert: 30 grudnia 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Ich Rodzinom ul. Kcyńska 49, 85-304 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 60.000,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. 

zamówienie na:

Dostawy oleju opałowego lekkiego z dowozem na potrzeby Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej i Ostromecku

zamawiający: ZESPOŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZOS/OO/341/10
wartość: POWYŻEJ 14.000 EURO
termin składania ofert: 9 grudnia 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. ul. Toruńska 186, 62-600 Koło Cena wybranej oferty: 236.528,80 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliwa – ON na potrzeby Zespołu Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej

zamawiający: ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W DABROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZOS/ON/341/10
wartość: POWYŻEJ 14.000 EURO
termin składania ofert: 9 grudnia 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: GAZMAR Radosław Marwitz ul. Bydgoska 2, 86-260 Unisław Cena wybranej oferty: 163.020,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

zamawiający: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 22 października 2010  09:00
wynik postępowania: Działka nr 538 o pow. 1458 m kw. położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069968/1 do przetargu dopuszczono - 0 osób, cena wywoławcza brutto 50 000,00 zł. Działka nie została sprzedana z uwagi, że nikt nie wpłacił wadium w terminie do dnia 18.10.2010 r. i nie przystąpił do przetargu. 

zamówienie na:

Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bolumin

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: IF/ŚB/341/10
wartość: POWYŻEJ 14.000 EURO
termin składania ofert: 13 października 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: STAWBUD Krzysztof Stawski Jedwabno 91; 87-162 Lubicz Cena wybranej oferty: 755.273,77 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU CITROEN C15D

zamawiający: .
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 6 października 2010  14:00
wynik postępowania: sprzedano 

zamówienie na:

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czarże

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: Nabór ofert
nr sprawy: RF/2/341/10
wartość: ponizej 14.000 euro
termin składania ofert: 9 września 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: USŁUGI URBANISTYCZNE Robert Jaworski ul. Dobra 8/10 m. 49 00-399 Warszawa Cena wybranej oferty: 21.838,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu gminy w 2010 roku

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: RF/2/341/10
wartość: POWYŻEJ 14.000 EURO
termin składania ofert: 3 września 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8 85-080 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 401.914,95 zł Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół w Czarżu w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła

zamawiający: Zespół Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZOS/PZCz/341/10
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 24 sierpnia 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: BOGMAR Sp. z o.o. Ostromecko, ul. Kasztanowa 9 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty: 112.000,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Budowa drogi gminnej nr 050511C relacji Ostromecko – Skłudzewo na odcinku Ostromecko – Wałdowo Królewskie

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: DR/DO-WK/7/341/10
wartość: POWYŻEJ 14.000 EURO
termin składania ofert: 20 sierpnia 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3 86-100 Świecie Cena wybranej oferty: 2.504.786,14 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych

zamawiający: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 17 sierpnia 2010  14:00
wynik postępowania: Dnia 17.08.2010 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska przeprowadzono III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie Chełmińskiej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego \"Dąbrowa Południe\" uchwalonym uchwałą nr XII/86/04 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 lutego 2004 r. przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.  

zamówienie na:

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych

zamawiający: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 17 sierpnia 2010  09:00
wynik postępowania: Dnia 17.08.2010 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w Dąbrowie Chełmińskiej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego \"Dąbrowa Południe\" uchwalonym uchwałą nr XII/86/04 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 lutego 2004 r. przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.  

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: RF/341/10
wartość: POWYŻEJ 14.000 EURO
termin składania ofert: 2 sierpnia 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” ul. Gdańska 47 85-005 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 55.593,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert: cena – 60%, zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 40%.  

zamówienie na:

Utrzymanie przejezdności i likwidacja gołoledzi na drogach w Gminie Dąbrowa Chełmińska -około 100 km dróg - w sezonie 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: DR/ZUD/4/341/10
wartość: POWYŻEJ 14.000 EURO
termin składania ofert: 20 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: P.H.U. SEROCKI Jerzy Serocki Gzin 10 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty: 1.487,30 zł brutto (suma poszczególnych elementów usługi) Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NOWY DWÓR - DĄBROWA CHEŁMIŃSKA II ETAP

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: IF/K/341/10
wartość: POWYŻEJ 14.000 EURO
termin składania ofert: 19 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Wielobranżowy Zakład Usługowo – Produkcyjno – Handlowy Mirosław Rychlik Oddział Nowe Dąbie 89-210 Łabiszyn Cena wybranej oferty: 1.620.768,33 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Wzmocnienie nawierzchni ul. Pod Wałem w m. Czarże – II etap

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: DR/RD/2/341/10
wartość: POWYŻEJ 14.000 EURO
termin składania ofert: 2 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Kobylarnia 8; 86-061 Brzoza Cena wybranej oferty: 99.973,85 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

Wzmocnienie, utwardzanie oraz remont nawierzchni dróg gminnych

zamawiający: GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: DR/RD/341/10
wartość: POWYŻEJ 14.000 EURO
termin składania ofert: 11 czerwca 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Kobylarnia 8; 86-061 Brzoza Cena wybranej oferty: 341.377,86 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena.  

zamówienie na:

sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych

zamawiający: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 28 maja 2010  09:00
wynik postępowania: Dnia 28.05. 2010r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Dąbrowie Chełmińskiej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „ Dąbrowa Południe” uchwalonym uchwałą Nr XII/86/04 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 lutego 2004r. przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. 

zamówienie na:

sprzedaż zbiorników stalowych uzyskanych z ich demontażu w stacji uzdatniania wody w Gzinie Górnym

zamawiający: Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 23 kwietnia 2010  15:30
wynik postępowania: Zbiorniki stalowe zostały sprzedane firmie F.H.U. ANKAR Andrzej Sitnik Podwierzbie 44, 08-480 Maciejowice za cenę: hydrofor - 1.320,00 zł/szt., odżelaziacz -1.030,00 zł/szt. 

zamówienie na:

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych:

zamawiający: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 18 lutego 2010  11:00
wynik postępowania: sprzedaż 6 z 7 wystawionych nieruchomości 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)